Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CPS: Socjologia sztuki. Wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL484 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: CPS: Socjologia sztuki. Wprowadzenie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Picasso miał zwyczaj płacić rachunki w restauracjach pospiesznie wykonanymi rysunkami na serwetkach. Fakt ten jest symbolicznym przedstawieniem walki między dwoma nowoczesnościami – jedną związaną z pracą, przemysłem, dyscypliną i drugą – stanowiącą protest i krytykę zracjonalizowanego świata, a reprezentowaną przede wszystkim przez pole sztuki. Historię pola artystycznego tworzą momenty krytyczne w zdobywanej przez nie „względnej” autonomii. Szczególne znaczenie przypisuje się Śniadaniu na trawie Édouarda Maneta z 1863 roku. Obraz Maneta kwestionował zasady wyznawane i praktykowane przez dominujące wówczas malarstwo akademickie. Antyjęzykowość i „formalizm” działa wywołały, jak piszą krytycy sztuki, „wstrząs socjo-somatyczny”. Jak zauważył Arthur C. Danto, spory artystyczne często przypominają wojny religijne i na innym etapie cywilizacji doprowadziłyby do tego, że zapłonęłyby stosy.

Pełny opis:

Picasso miał zwyczaj płacić rachunki w restauracjach pospiesznie wykonanymi rysunkami na serwetkach. Fakt ten jest symbolicznym przedstawieniem walki między dwoma nowoczesnościami – jedną związaną z pracą, przemysłem, dyscypliną i drugą – stanowiącą protest i krytykę zracjonalizowanego świata, a reprezentowaną przede wszystkim przez pole sztuki. Pole sztuki to przestrzeń, w której zaznaczyły się przemiany zachodzące w nowoczesnych społeczeństwach, a najważniejszą z nich było powstanie rynku „dóbr symbolicznych”. Socjogeneza pola sztuki to historia jego walk o autonomię. Historię pola artystycznego tworzą momenty krytyczne w zdobywanej przez nie „względnej” autonomii. Szczególne znaczenie przypisuje się Śniadaniu na trawie Édouarda Maneta z 1863 roku. Obraz Maneta kwestionował zasady wyznawane i praktykowane przez dominujące wówczas malarstwo akademickie. Antyjęzykowość i „formalizm” działa wywołały, jak piszą krytycy sztuki, „wstrząs socjo-somatyczny”. Jak zauważył Arthur C. Danto, spory artystyczne często przypominają wojny religijne i na innym etapie cywilizacji doprowadziłyby do tego, że zapłonęłyby stosy. Estetyka stała się i „religią”, i „polityką” późnej nowoczesności, a powstanie pola artystycznego stało się inspiracją do poszukiwania „rezerwy sensu” i nowych form emancypacji i autonomii.

Literatura:

Hans Belting, Art History after Modernism, Hans Belting, Obraz i kult, Pierre Bourdieu, Reguły sztuki, Pierre Bourdieu, Manet. Une révolution symbolique, Gottfried Bohem, O obrazach i widzeniu, Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji, Arthur C. Danto, Sztuka po końcu sztuki,Georges Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, Terry Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, Hal Foster, The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture,Hal Foster, Powrót Realnego,Peter Gay, Modernism. The Lure of Heresy, Rosalind E. Krauss, Perpetual Inventory, W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy? Jacques Rancière, Estetyka jako polityka

Efekty uczenia się:

K_W27 posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_U16 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_K05 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Recenzja pisemna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.