Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CPS: Kultura w społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL485 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: CPS: Kultura w społeczności lokalnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o istniejących w socjologii i antropologii sposobach definiowania sfery kultury.

Zainteresowanie rozwojem podejść badawczych, teorii i metod stosowanych w badaniach kultury współczesnej.

Skrócony opis:

Analiza zjawisk kulturowych zachodzących we współczesnym społeczeństwie wymaga znajomości pojęć i teorii używanych w socjologii kultury. Szczególnie ważne jest odniesienie języka opisu i analizy do konkretnych ram danej społeczności. W tym zakresie polska humanistyka wypracowała wiele propozycji, których znaczenie jest nie tylko historyczne, dlatego warto je ponownie przemyśleć i poddać pod dyskusję.

Pełny opis:

Tematem zajęć będzie krytyczne omówienie funkcjonujących w polskiej humanistyce sposobów konceptualizowania i badania kultury praktykowanej w społecznościach lokalnych. Punkt ciężkości będzie położony na zasadność używania takich terminów jak np. kultura ludowa, kultura typu ludowego, folklor, folkloryzm, postfolkloryzm narodowy, społeczne ramy kultury, układy kultury, praktyki kulturowe, dziedzictwo kulturowe. Dodatkowym atutem będzie możliwość zapoznania się także z dorobkiem polskich badaczy, wynikami konkretnych badań terenowych i stosowanymi w nich różnorodnymi metodami.

Literatura:

W. Burszta, Sequel

A. Kłoskowska – Społeczne ramy kultury

W. Kuligowski – Antropologia współczesności

L. Stomma – Antropologia kultury wsi XIX wieku

Efekty uczenia się:

Studenci poznają pojęcia związane z zakresem zajęć, nauczą się rozumieć teorie na ten temat i odnosić je krytycznie do rzeczywistości społecznej. Przewidywać raczej się nie nauczą, bo to nie są zajęcia z dziedziny wróżbiarstwa (vide:K. Popper)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.