Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gier a socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL50-MGR-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teoria gier a socjologia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone wykorzystaniu teorii gier do modelowania zjawisk społecznych oraz opisywania wyjaśniania funkcji instytucji społecznych jako mechanizmów obrony przed pułapkami społecznymi. Tematy zajęć poświęcone zastosowaniom będą poprzedzane zajęciom wprowadzającym do danych obszarów teorii gier.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone wykorzystaniu teorii gier do modelowania zjawisk społecznych oraz opisywania wyjaśniania funkcji instytucji społecznych jako mechanizmów obrony przed pułapkami społecznymi. Tematy zajęć poświęcone zastosowaniom będą poprzedzane zajęciom wprowadzającym do danych obszarów teorii gier: 1.Gry, strategie, rozwiązania; 2. Gry o sumie zerowej: punkty siodłowe i równowagi; 3. Loterie i teoria użyteczności. Stosunek do ryzyka; 4. Podejścia racjonalnego wyboru w socjologii: czy możemy przyjąć model racjonalnej jednostki; 5. Paradoksy i ograniczenia racjonalności indywidualnej; 6. Gry o sumie niezerowej i równowagi Nasha; 7. Dylemat więźnia i inne gry kooperacji; 8. Jak uniknąć pułapki dylematu więźnia/dylematu wspólnych zasobów? Przysięgi i zobowiązania.; 9. Groźby i szaleństwo jako metoda; 10. Indukcja wsteczna; 11. Racjonalność indywidualna w świetle eksperymentów z grą „stonoga”; 12. Choreografia społeczna i równowagi skorelowane ; 13. Kontrolowana niepewność i praktyka strategii mieszanych.

Literatura:

Ph.D.Straffin Teoria Gier

J.Haman Gry wokół nas

Efekty uczenia się:

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin

K_W09 posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 umie odróżnić interpretację socjologiczną od interpretacji przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych (np. psychologii, ekonomii, itp.)

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U13 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U14 potrafi formułować pogłębione sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_K04 potrafi w podstawowym zakresie przewidywać skutki projektów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny oraz kolokwia w trakcie zajęć

Egzamin poprawkowy pisemny

Warunkiem zaliczenia jest również nieprzekroczenie 2 nieusprawiedliwionych nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Haman
Prowadzący grup: Jacek Haman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.