Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Socjalizacja: problemy i konteksty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL506 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TABS: Socjalizacja: problemy i konteksty
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami socjologicznej teorii socjalizacji i wychowania a także z wynikami badań empirycznych dotyczących ich przebiegu i społecznych kontekstów. Tematyka zajęć koncentruje się wokół procesów socjalizacji z teoretycznej perspektywy komunikacji oraz z perspektywy teorii systemów społecznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie wybranych teoretycznych koncepcji socjalizacji oraz badań empirycznych z nich wyrastających. Analizowany będzie przebieg procesów socjalizacji w cyklu życia jednostki oraz wpływ rodziny, rówieśników, szkoły i mediów masowych.

Tematyka seminarium koncentruje się zwłaszcza wokół procesów socjalizacji z teoretycznej perspektywy komunikacji społecznej oraz z perspektywy teorii systemów społecznych.

Po ukończeniu kursu student powinien posiadać umiejętność rozumienia i analizowania procesów socjalizacji i wychowania oraz potrafić opisać wybrane aspekty zróżnicowania kulturowego tych procesów

Literatura:

J.E. Grusec, P.D. Hastings (ed.) “Handbook of Sozialisation”, 2006, Hasła:

S.A. Denham, H. Bassett, T. Wyatt „The Socialization of Emotional Competence”, F. Rothbaum, G. Trommsdorff “Do Roots and Wings Complement or Oppose One Another?”,

E.F. Dubow, L.R. Huesmann, D. Greenwood “Media and Youth Socialization: Underlying Processes”,

M. Gauvain, S.M. Perez “The Socialization of Cognition”.

J. Bielecka-Prus „Transmisja kultury w rodzinie i w szkole”, 2010.

P. Bourdieu „Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia”, 2005;

N. Elias „Społeczeństwo jednostek”, 2008.

A. Giddens „Nowoczesność i tożsamość”, 2001.

J. Habermas „Teoria działania komunikacyjnego” T.2, 2002, s. 638-668.

K. Hurrelmann „Struktura społeczna a rozwój osobowości”, 1994.

J.-C. Kaufmann „Ego. Socjologia jednostki”, 2004.

N. Luhmann „Systemy społeczne”, 2007, ss. 189-194, 223-

227.

T. Parsons "Struktura społeczna a osobowość", 1969, r.6.

M. Pryszmont-Ciesielska „Ukryty program edukacji akademickiej”, 2010.

K-J. Tillmann „Teorie socjalizacji”, 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

posiada pogłębioną wiedzę na temat obustronnych zależności między grupą a jednostką wykształcanych w procesie socjalizacji;

posiada wiedzę na temat podstawowych socjologicznych teorii socjalizacji;

umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa;

potrafi opisać procesy socjalizacji i wychowania w języku wybranych teorii socjologicznych;

potrafi analizować socjalizacyjne funkcje rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej i mediów masowych w kontekście ich społecznych uwarunkowań.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie eseju

udział w dyskusji

prezentacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.