Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Kapitalizm i współczesna lewica

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL507 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TABS: Kapitalizm i współczesna lewica
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie historią idei i myśli społecznej oraz stanem współczesnej debaty na temat kapitalizmu.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych koncepcji kapitalizmu w myśli społecznej. Analizie poddane zostaną przemiany kultury kapitalizmu, kryzysowy charakter systemu kapitalistycznego i jego globalna dynamika. Zarówno materiałem jak i przedmiotem refleksji będzie lewicowa tradycja krytyki kapitalizmu: od klasycznych formuł Marksa, po współczesne ujęcia.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych koncepcji kapitalizmu w myśli społecznej. Analizie poddane zostaną przemiany kultury kapitalizmu, kryzysowy charakter systemu kapitalistycznego i jego globalna dynamika. Zarówno materiałem jak i przedmiotem refleksji będzie lewicowa tradycja krytyki kapitalizmu: od klasycznych formuł Marksa po współczesne ujęcia. Omawiane teksty będą odnoszone zarówno do współczesnych zjawisk (jak trwający od 2007 roku kryzys), jak i polskiego kontekstu. Celem dyskusji ma być sproblematyzowanie kapitalizmu, jako jednego z centralnych problemów dla myśli socjologicznej i politycznej.

Literatura:

Karol Marks, Manifest Komunistyczny,

Werner Sombart, Żydzi i życie gospodarcze,

Max Weber, Gospodarka i społeczeństwo,

Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu

Tony Judt, Źle ma się kraj,

Richard Sennett, Kultura nowego kapitalizmu

Louis Althusser, Marksizm i humanizm

Chris Harman, Kapitalizm zombi,

Tadeusz Kowalik, www.polskatransformacja.pl

Slavoj Żiżek, W obronie przegranych spraw

Marshall Berman, Przygody z marksizmem,

Pozostałe lektury zostaną podane później po pierwszym spotkaniu seminaryjnym

Efekty uczenia się:

ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

jest świadomy złożoności i różnorodności zachowań ludzkich, społecznych oraz relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa w sferze publicznej

posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także jest refleksyjny i krytyczny w ich interpretacji

posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

umie odróżnić interpretację socjologiczną od interpretacji przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych (np. psychologii, ekonomii, itp.)

potrafi formułować pogłębione sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

potrafi określić wpływ procesów grupowych na zachowanie jednostki

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.