Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Warsztat pisarski antropologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL511 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Warsztat pisarski antropologa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs antropologii i metodologii badań.

Warsztat polecany tym, którzy przygotowują prace magisterskie i inne oparte o badania korzystające z jakościowych (antropologicznych) metod badawczych

Skrócony opis:

Warsztat badawczy poświęcony doskonaleniu praktycznych umiejętności związanych z warsztatem pisarskim antropologa. Jak pisać o zrealizowanych badaniach? Jak umiejscowić „teorię” w empirycznych pracach badawczych? Jak pisać o metodologii? Jaką strukturę nadać tworzonej przez siebie monografii badawczej – to jedne z podstawowych problemów przed którymi stają piszący o swojej pracy antropolodzy.

Pełny opis:

Warsztat badawczy poświęcony doskonaleniu praktycznych umiejętności związanych z warsztatem pisarskim antropologa. Jak pisać o zrealizowanych badaniach? Jak umiejscowić „teorię” w empirycznych pracach badawczych? Jak pisać o metodologii? Jaką strukturę nadać tworzonej przez siebie monografii badawczej – to jedne z podstawowych problemów przed którymi stają piszący o swojej pracy antropolodzy. Warsztat ma za zadanie doskonalenia umiejętności analitycznych i warsztatu pisarskiego związanego z badaniami antropologicznymi (jakościowymi). Doskonalenie umiejętności pisarskich związanych z zastosowaniem teorii antropologicznych oraz opisem procedur metodologicznych stosowanych w badaniach jakościowych jest celem kursu.

Literatura:

Wybrane fragmenty prac badawczych antropologów oraz jako uzupełniające literatura dotyczące teorii metodologii:

Atkinson P., Coffey A. (1999) Making Sense of Qualitative Data. London: SAGE

Becker H.S. (2013) Warsztat pisarski badacza. Warszawa: PWN

Buliński T. (red.) (2011) Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Poznań WNUAM

Geert C. (2000) Dzieło i życie. Warszawa: KR

Gellner E. (1995) Pojęcie pokrewieństwa I inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym. Kraków: Universitas

Hastrup K. (2008) Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Kraków: WUJ

Marcus G. (1999) Anthropology as as Cultural Critique. An Experimental moment in the human science. Chicago: The University of Chicago Press.

Rabinow P. (2010) Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Kety: Wyd. Dzewiecki

Yin R. K. (1994) Case Study Research. Design and Methods. London: SAGE

Wolcott H.F. (1994) Transforming Qualitative Data. Descriprtion, Analysis and Interpretation. London: SAGE

Wolcott H.F. (2001) Writing Up Qualitative Research. London: SAGE

Efekty uczenia się:

zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii i antropologii; ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk; posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach; posiada pogłębioną wiedze na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii i antropologii; jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych; umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa; jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych; potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania potrafi przygotować prezentację przedstawiającą wyniki zrealizowanego przez siebie badania umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych potrafi pracować samodzielnie i w zespole; jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa i antropologa

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, praca pisemna, prezentacja, ew. przygotowanie projektu badawczego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.