Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Znaczenie pracy. Trzydzieści lat później.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL520 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Znaczenie pracy. Trzydzieści lat później.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Warsztat przeznaczony jest dla studentów 1 roku , studiów II stopnia , zamierzających zapisać się na ścieżkę „Kapitał ludzki – Rynek pracy – Sprawy publiczne”.

Nie więcej niż dwie nieobecności na zajęciach

Student potrafi czytać ze zrozumieniem krótkie teksty socjologiczne w języku angielskim


Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe których celem jest przeprowadzenie ponownie badań opartych na metodologii międzynarodowego projektu „Meaning of Working ”.

Pełny opis:

Projekt Meaning of Working był w latach 80 pionierskim badaniem międzynarodowym porównawczym, w którym przy użyciu ankiety próbowano określić jaką rolę odgrywała ówcześnie praca w różnych społeczeństwach i wybranych zawodach. W Polsce badanie oparte na tej metodzie i odwołujące się do przyjętych koncepcji teoretycznych badania przeprowadzono na początku lat 90.u.w. tj. u progu transformacji. Pd tego czasu zaszły bardzo duże zmiany w sferze pracy w Polsce i warto je zbadać. Kurs będzie poświęcony temu przedsięwzięciu. Po zapoznaniu się z treścią książki opartej na tych dawnych badaniach, dokonaniu adaptacji ankiety , każdy uczestnik będzie zobowiązany do dotarcia z ankietą do 10 osób w wybranej grupie zawodowej( do ustalenia), dokonania kodowania i analizy wyników badania

Literatura:

The Meaning of Working, 1987, Academic Press, London,

Ruiz-Quintanilla, S. A.(1992). Attitudes towards work and the market economy in Poland (CAHRS Working Paper 92-24). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies, dostępny online: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/308

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student ma wiedzę na temat modelu badawczego eksplorującego czynniki warunkujące stopień centralności pracy i konsekwencje centralności pracy

Student zna wyniki badania w odniesieniu do Polski dane i przeprowadzone w trakcie zajęć

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi na podstawie modelu konceptualnego badania zaplanować kwestionariusz ankiety

POSTAWY:

Student rozumie na czym polega odpowiedzialne pełnienie funkcji badacza – socjologa w polu badawczym

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji z lektury (20%), praca nad narzędziem badawczym (10%), realizacja 10 ankiet rozdawanych (70%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.