Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADI: Statystyczny niezbędnik socjologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL590 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: ADI: Statystyczny niezbędnik socjologa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W związku z tym, iż celem przedmiotu jest uzupełnienie ewentualnych niedostatków wykształcenia w zakresie statystyki, brak jest założeń wstępnych co do wiedzy, oczekuje się natomiast od uczestników aktywności i gotowości podjęcia wysiłków w celu nabycia nowych umiejętności

Skrócony opis:

Przedmiot adresowany do studentów, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu metod statystycznych w socjologii – zwłaszcza do tych, którzy na studiach I stopnia nie przechodzili kursu statystyki, bądź też spodziewają się, że kurs, który ukończyli może nie dawać wiedzy wystarczającej w praktyce socjologa, bądź też chcą odświeżyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie statystyki

Kurs obejmuje:

- pomiar i skale pomiarowe w socjologii

- rozkłady zmiennych statystycznych i tabelaryczne formy prezentacji danych o rozkładach zmiennych

- obliczanie i interpretacja parametrów rozkładu jednej zmiennej

- zależności statystyczne i ich pomiar, na przykładzie regresji średnich i regresji liniowej

- podstawowe pojęcia i metody wnioskowania statystycznego

Pełny opis:

Przedmiot adresowany do studentów, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu metod statystycznych w socjologii – zwłaszcza do tych, którzy na studiach I stopnia nie przechodzili kursu statystyki, bądź też spodziewają się, że kurs który ukończyli może nie dawać wiedzy wystarczającej w praktyce socjologa, bądź też chcą odświeżyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie statystyki

Kurs obejmuje:

- Pomiar i skale pomiarowe w socjologii. Skala nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa. Typowe w badaniach społecznych zmienne określane na poszczególnych typach skal

- Rozkłady zmiennych statystycznych i tabelaryczne formy prezentacji danych o rozkładach zmiennych. Rozkłady jednej zmiennej. typy rozkładów wielozmiennowych.

- Obliczanie i interpretacja parametrów rozkładu jednej zmiennej. Średnia, mediana i modalna. Wariancja jako parametr rozproszenia. Skale pomiarowe a warunki stosowalności i interpretacja parametrów.

- Zależności statystyczne i ich pomiar. Regresja średnich i współczynnik eta-kwadrat. Regresja liniowa i współczynnik korelacji.

- Podstawowe pojęcia związane z wnioskowaniem statystycznym: próba losowa, zmienna losowa, rozkład normalny.

- Elementy wnioskowania statystycznego: estymacja parametryczna, weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych

Literatura:

Lissowski, Jasiński, Haman, Podstawy statystyki dla socjologów, wyd II, WN Scholar, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

- posiada pogłębioną wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w socjologii (K_W13)

- jest świadomy znaczeni refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników analiz danych ilościowych (K_W14)

- posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu statystycznego (K_W16)

- potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi niezbędnymi w interpretacji wyników analiz statystycznych (K_U06)

- potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego za pomocą metod statystycznych (K_U09)

- potrafi zinterpretować zjawisko społeczne przy użyciu metod statystycznych (K_U11)

- potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi, opartymi na wynikach badania statystycznego (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, kolokwia w trakcie kursu, obecność (dopuszczalne nie więcej niż 2 nieobecności)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.