Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CPS: Administracja i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL593 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CPS: Administracja i polityka
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw socjologii ogólnej

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wskazanie głównych uwarunkowań właściwego funkcjonowania administracji publicznej w nowoczesnym państwie demokratycznym. Wykład stawia to jako problem socjologiczno-polityczny. Jest to osiągane w ramach instytucji współczesnej demokracji parlamentarnej. Realizowane jest poprzez działania w formach hierarchicznych instytucji biurokratycznych. Są to instytucje o własnych prawidłowościach, uwarunkowaniach i groźbach patologizacji, a także polach efektywności i zawodności. Podstawowym warunkiem jest równowaga relacji politycy – instytucje realizacyjne (model służby cywilnej). Następnie ważne jest wypracowanie mechanizmów współpracy ze społeczeństwem, funkcjonowania kontroli i zapobiegania niebezpieczeństwu korupcji. Mechanizmy działania i warunki kontroli społecznej i politycznej administracji państwowej są współcześnie modernizowane. Zmienia się także kontekst polityczny działania tych instytucji (europeizacja), jak i nowe środki komunikacji (e-administracja).

Literatura:

1. Administracja i polityka, Wrocław 1999.

2. Crozier M., Biurokracja, Warszawa 1967

3. Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000

4. Jasińska-Kania A., Wartości moralne i postawy polityczne, W: A.Rychard, A.Sułek, red., Legitymacja, Warszawa 1988

5. Meyer John, Rowan Brian, Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremoniał, w: Aleksandra Jasińska-Kania i in., Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, 2006

6. Merton R., Struktura biurokratyczna i osobowość, w: W: R.Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982

7. Myrdal G., Przeciw nędzy w świecie, Warszawa 1975

8. Ochmański J., Administracja świadcząca. Poznań 2006

9. Powell W., di Maggio P., Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, w: Aleksandra Jasińska-Kania i in., Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, 2006

10. Peters Guy B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999

11. Stiglitz Joseph, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004

12. Wilkin J., Jakość rządzenia w Polsce, Warszawa 2013

13. Wnuk – Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005

14. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu uczestnik uzyska znajomość problematyki funkcjonowania administracji publicznej w demokracji: nabędzie znajomość podstawowych pojęć dla problematyki socjologii administracji (administracja, polityka, korupcja, silne państwo, governance). Posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania organizacji biurokratycznych i ich kulturowych uwarunkowań. Potrafi określić wpływ procesów grupowych na zachowanie jednostki na przykładzie organizacji biurokratycznych. Uzyska pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów polityki publicznej (relacje administracji i sektora publicznego). Pozna kontrowersję ujęcia Wilsonowskiego i Weberowskiego dla problematyki autonomii i kontroli systemu administracyjnego (problem służby cywilnej). Umie zidentyfikować zjawiska korupcji (korupcja tradycyjna i nowoczesna) i społeczne warunki zapobiegania im.

Metody i kryteria oceniania:

znajomość problematyki wykładu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.