Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Ukryty program akademickiej przestrzeni dydaktycznej i poza dydaktycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL605 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Ukryty program akademickiej przestrzeni dydaktycznej i poza dydaktycznej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kompetencje jakie powinien posiadać przeciętny student, który odbył zajęcia z metodologii badań jakościowych.

Skrócony opis:

W ramach zajęć omawiane są wymiary i uwarunkowania ukrytego programu edukacji szkolnej oraz uczelni wyższej a także metody jego analizy. Uczestnicy opracowują wspólnie koncepcję badania ukrytego programu przestrzeni fizycznej wybranego wydziału uniwersytetu, realizują badanie oraz przygotowują raport końcowy.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są wymiary i uwarunkowania ukrytego programu w edukacji szkolnej oraz uczelni wyższej a także metody jego analizy.

Celem zajęć jest przeprowadzenie badań ukrytego wymiaru fizycznej przestrzeni i infrastruktury budynku, w którym mieści się Instytut Socjologii UW oraz innych budynków (biblioteka, inne wydziały), z perspektywy ich funkcjonalności w zakresie dydaktyki oraz aspektów poza dydaktycznych, ważnych dla ich użytkowników, stanowiących jeden z czynników mających wpływ na jakość kształcenia akademickiego.

Podstawą zajęć jest praca grupowa. Zadaniem studentów będzie opracowanie koncepcji badań, ich realizacja oraz przygotowanie pisemnego raportu z badań.

Literatura:

M. Banks „Materiały wizualne w badaniach jakościowych”, 2009;

E. T. Hall „Ukryty wymiar”, 1997, 2003;

P. Sztompka „Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza”, 2006;

R. Meighan „Socjologia edukacji”, 1993, cz. II „Ukryty program”;

A. Nalaskowski „Przestrzenie i miejsca szkoły”, 2002;

J. Nowotniak „Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej”, 2006;

M. Pryszmont-Ciesielska „Ukryty program edukacji akademickiej”, 2010;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Posiada pogłębioną wiedzę na temat jawnych i ukrytych wymiarów edukacji akademickiej;

Posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonalności dydaktycznych i poza dydaktycznych aspektów fizycznej przestrzeni akademickiej;

Potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować a także krytycznie oceniać informacje na temat wybranych aspektów funkcjonowania instytucji edukacyjnej;

Potrafi przygotować koncepcję badań oraz przeprowadzić ich zespołową realizację;

Potrafi analizować i syntetyzować wyniki badań oraz przedstawić je w formie raportu;

Bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pisemnego raportu, prezentacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.