Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL618 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczony w ramach studiów licencjackich przedmiot metodologia badań społecznych, metody badań jakościowych lub analogiczny.

Bez założeń. W przypadku nadmiaru chętnych – w pierwszej kolejności będą przyjmowani studenci I roku studiów magisterskich IS UW, dla których warsztat badawczy jest przedmiotem obligatoryjnym oraz studenci, którzy w roku 2014/2015 zgłosili chęć uczestnictwa, ale nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc.

W przypadku wolnych miejsc: na zajęcia mogą zgłosić się także osoby realizujące przedmiot pod tą samą nazwą w roku 2014/15 – zostaną wówczas przydzielone im inne lektury i zadania badawcze.


Skrócony opis:

Warsztat badawczy poświęcony procesom prywatyzacyjnym w warszawskim przedsiębiorstwie. Każdy z uczestników zajęć nagrywa jeden narracyjny wywiad biograficzny, który jest wspólnie analizowany w trakcie warsztatów.

Pełny opis:

Procesom prywatyzacyjnym, w których widziano odpowiedź na wyzwania współczesnej globalizującej się gospodarki, towarzyszyły spory o kształt instytucji ekonomicznych oraz zasady leżące u podstaw ich funkcjonowania (sprawiedliwość, efektywność, etc.). Przyjęte rozwiązania zadecydowały o przesunięciu granic między publicznym a prywatnym w sferze pracy, zmieniono zasady prowadzenia działalności gospodarczej i metody zarządzania, na nowo wyznaczono zakres odpowiedzialności pracodawcy wobec pracowników, rezygnując często ze świadczonych wcześniej usług społecznych oraz przedefiniowano zakres obowiązków pracowników. Celem warsztatów jest zrozumienie, z perspektywy czasu, jak te procesy wpłynęły na biografie pracowników i jakie znaczenie przypisują oni zmianom, niemal powszechnie uznawanym za przełomowe.

Prywatyzację i restrukturyzację badać będziemy poprzez analizę wywiadów biograficznych przeprowadzonych z pracownikami warszawskiego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę ich wspomnienia, w których widać strategie działania wobec zmieniających się warunków pracy w czasie reorganizacji zakładu, a także zmiany w wyznawanych przez nich wartościach, zwyczajach, rytuałach związanych z pracą, czasem wolnym, życiem rodzinnym i konsumpcją. Każdy z uczestników zajęć prowadzi jeden narracyjny wywiad biograficzny, transkrybuje go i na podstawie wspólnej dyskusji na zajęciach tworzy portret biograficzny swojego rozmówcy.

Zajęcia prowadzone przy współpracy Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią. Dodatkowo: Możliwość pisania pracy magisterskiej na materiałach z projektu Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji.

Literatura:

Lektury obowiązkowe, lista może zostać zmodyfikowana po konsultacjach w grupie:

D. Bertaux, I. Bertaux-Wiame, Opowieści o życiu w rzemiośle piekarskim, w: Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Red. K. Kaźmierska. Kraków 2012: 741-760.

F. Schütze, Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie… w: Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Red. K. Kaźmierska, Kraków 2012: 141-278.

J. Hardy, Nowy polski kapitalizm. Warszawa 2010, fragmenty

M. Szczygieł, Antologia polskiego reportażu XX wieku. Warszawa 2014, Tom 2 1966–2000, fragmenty.

Materiały przygotowujące do nagrania wywiadu. Materiały dotyczące wybranego warszawskiego przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się:

Wiedza – studenci:

- wiedzą, na czym polega nagranie i analiza wywiadu biograficznego metodą F. Schütze. Potrafią też wskazać ograniczenia tej metody;

- poznają historię jednego z warszawskich przedsiębiorstw i potrafią omówić ją na szerszym tle przemian prywatyzacyjnych i globalizacyjnych

Umiejętności - studenci:

- potrafią przeprowadzić narracyjny wywiad biograficzny;

- rozumieją różne cele i zasady transkrypcji wywiadów;

- potrafią zastosować elementy metody F. Schütze do analizy wywiadu;

- potrafią zarchiwizować wywiad biograficzny;

- potrafią omówić znaczenie archiwizacji badań jakościowych;

- mają świadomość znaczenia prowadzonych wywiadów dla społeczności lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie czynnego udziału w zajęciach (30%: lektura tekstów, raport z desk research i udział w dyskusjach; dopuszczalne dwie nieobecności), oraz wykonania wywiadu, transkrypcji, uzupełnienia kwestionariusza i portretu biograficznego (70%).

Szacunkowo: studenci powinni przeznaczyć około 100 godzin pracy na przedmiot, w tym: 15 godzin na lekturę tekstów przygotowujących do przeprowadzenia wywiadu i jego analizy, około 35 godzin na przeprowadzenie wywiadu, transkrypcję i wypełnienie kwestionariusza archiwizacyjnego, 20 godzin na lekturę innych transkrypcji oraz 30 godzin na uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.