Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Badania jakościowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL619 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Badania jakościowe w praktyce
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczone przedmioty: Metody badań jakościowych; Metody badań ilościowych; Teorie w analizach i badaniach socjologicznych

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom sytuacji na rynku badań jakościowych oraz przede wszystkim mają mieć charakter praktycznego treningu metod badawczych: wywiadów indywidualnych oraz grupowych (fokus) oraz interwencji socjologicznej. Pomyślane są w taki sposób, żeby studenci mogli poznać specyfikę zastosowania w praktyce poszczególnych narzędzi badawczych. Zajęcia przewidziane są dla studentów II stopnia jako warsztaty badawcze Nasze zajęcia będą prowadzone na podstawie empirycznych doświadczeń, wyniesionych z przeprowadzanych w naszej pracowni badań i realizacji własnych projektów studentów

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Zajęcia te mają na celu przybliżenie studentom sytuacji na rynku badań jakościowych oraz pomyślane są w taki sposób, żeby studenci mogli poznać specyfikę zastosowania w praktyce poszczególnych narzędzi badawczych.

Zajęcia przewidziane są dla studentów II stopnia jako warsztaty badawcze Podczas ich trwania omawiane będą takie metody badawcze, które używane są we własnych badaniach terenowych przez pracowników PTZS. Będą to obok wywiadów indywidualnych grupy focusowe i Interwencja Socjologiczna. Nasze zajęcia będą prowadzone na podstawie empirycznych doświadczeń, wyniesionych z przeprowadzanych w naszej pracowni badań. Mowa tu przede wszystkim o badaniach: Solidarność: doświadczenie i pamięć; Solidarność w pomorskich miastach; Solidarność doświadczenie i pamięć II; Badanie postaw mniejszości LGBT; Ruchy społeczne w badaniach; dyskryminacja w sporcie wśród młodzieży szkolnej w 11 krajach Europy; Czego uczy nas Radio Maryja. Podczas zajęć skupimy się na praktycznym omawianiu logistyki badań, zagadnień związanych z sytuacją na polskim rynku badań jakościowych, konstruowaniem i projektowaniem badania. Bardzo istotnym elementem naszych warsztatów będzie projektowanie narzędzi oraz przeprowadzanie za ich pomocą zaplanowanego badania. Podczas zajęć studenci zaplanują i zrealizują swoje autorskie badanie, które następnie będzie poddane dyskusji oraz ocenie. Badanie realizowane będzie w grupach ćwiczeniowych, zakończone zostanie prezentacją wyników. Dodatkowym atutem naszych zajęć będzie możliwość praktycznego treningu w stosowaniu omawianych technik badawczych w trakcie realizacji projektu badawczego: Pamięć o wielkiej zmianie – ruch Solidarności w przeszłości i dziś; Solidarność i Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja. Proponowana ilość studentów to maximum 20 osób z rekomendacją od pracowników prowadzących zajęcia z metodologii. Podczas zajęć przewidujemy również spotkania z pracodawcami, działającymi na rynku badań socjologicznych oraz z profesjonalistami, działającymi na rynku. Spotkania te przybliżą studentom realne zagadnienia pracy badacza jakościowego, a także przygotują do przyszłych praktyk oraz aplikacji o pracę.

Literatura:

Literatura

• N.Denzin Yvona S. Lincoln. Metody Badań Jakościowych. Tom 1,2 PWN 2009

• Solidarność Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Alain Touraine. Gdańsk 2010

• Wiesław Michałowski. Fenomen Gdański. Scholar 2011

• Ireneusz Krzemiński z zespołem. Polacy Jesień 80. Warszawa 2005

• Charmaz, K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej , PWN, Warszawa 2010

• Ireneusz Krzemiński Solidarność Doświadczenie i Pamięć. ECS 2010

• Silverman D.,Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa , 200

• Ireneusz Krzemiński z zespołem. Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008. IS UW 2008

• Narodziny Solidarności Kroniki Sierpniowe. Biblioteka GW. Warszawa 2005

• Kvale, S., Prowadzenie wywiadów.Seria Niezbędnik badacza, PWN, Warszawa 2010

• Badania: „Ofiary Stanu Wojennego”, badanie dla Fundacji Karta. Badanie autorskie.

• „Reforma Systemu Emerytalnego”, badanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykonywane przez firmę Profile oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

• „Emigranci w Polsce”, badanie emigrantów wykonywane w ramach projektu Unii Europejskiej: Leonardo Da Vinci – program SMILE realizowany dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Badanie autorskie

• „Socjologiczny Rys Klienta Pomocy Społecznej”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

• „Elity Polityczne III R.P.”, badanie prowadzone w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego„

• „Education for democratic citizenship”, program Unii Europejskiej oraz Uniwersytetu w „Upsali”. Badanie współrealizowane z prof. M. Bron JR.

• „Socjologiczny portret miasta Kwidzyna”, Pracownia Realizacji Badań Opinii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Nadzorujący dr. hab. J. Załęcki

• „Preferencje mieszkaniowe trójmiejskiego rynku lokalnego”. Badanie wykonywane przez firmę LBS

• „Analiza treści Radia Maryja”, badanie wykonywane w Instytucie Socjologii U.W w Pracowni Teorii Zmiany Społecznej

• „Druga rewolucja w małym mieście cz.II ”, badanie wykonywane w Instytucie Socjologii w Pracowni Teorii Zmiany Społecznej

• „Postawy wobec mniejszości seksualnych”, badanie wykonywane w Instytucie Socjologii U.W w Pracowni Teorii Zmiany Społecznej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

• Analiza projektu reformy szkolnictwa wyższego, jakościowe badanie wykonywane w Instytucie Socjologii w Pracowni Teorii Zmiany Społecznej wraz z Lokalnymi Badaniami Społecznymi dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

• Pomiary kompetencji uczniów oraz nauczycieli szkół województwa mazowieckiego

• „Analiza postaw lekarzy wobec nowelizacji ustawy o kontaktach z firmami farmaceutycznymi”. Lokalne Badania Społeczne 2010

• „Antysemityzm , ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci” 2011 Grant NCN

• „Solidarność – doświadczenie i pamięć” (badanie Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

• Solidarność w pomorskich miastach Gdańsk 2011

• Solidarność doświadczenie i pamięć po raz drugi , Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu kursu potrafi:

• Dobrać i zastosować odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego zagadnienia badawczego.

• Zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu technik jakościowych.

• Zaplanować i zorganizować badanie.

• Stworzyć oraz nadzorować zespół badawczy.

• Prezentowac wyniki badania, pisać poprawne raporty.

• Orientuje się w specyfice polskiego rynku badawczego.

• Potrafi oceniać projekty i porpozycje badań, zlecać badania oraz dokonywać ich kontroli oraz interpretacji.

• Umie kosztorysować , tworzyć budżety badawcze oraz bilanse badania.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie raportu z badań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.