Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konsultacje w samorządzie. Podnoszenie kompetencji urzędników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL62-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Konsultacje w samorządzie. Podnoszenie kompetencji urzędników
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Warsztat, możliwość przygotowania prac licencjackich

Moduł Media i komunikacja


Skrócony opis:

Warsztaty wprowadzają uczestników w tematykę konsultacji społecznych w mieście. Dyskusji poddana zostanie metodologia i narzędzia konsultacji społecznych. Studenci zapoznają się z platformą internetową przygotowaną przez interdyscyplinarny zespół (socjologowie i informatycy) pomagającą w planowaniu konsultacji społecznych. Platforma wDialogu jest obecnie wprowadzana do użytku w 53 urzędach na Mazowszu, a urzędnicy. W szczególny sposób refleksji poddane zostaną materiały informacyjne (ich struktura, treść, forma), które powinni otrzymywać uczestnicy konsultacji (mieszkańcy) oraz debaty (bezpośrednie i online).

Pełny opis:

Podczas warsztatów studenci zapoznają się z problematyką konsultacji prowadzonych przez urzędy miast z mieszkańcami. Przedmiotem szczególnej refleksji będzie metodologia konsultacji społecznych. Zajęcia będą obejmować wprowadzenie do wybranych elementów metodologii konsultacji społecznych oraz wyjazdy badawcze (maj/czerwiec). Każdy student odbędzie jedną podróż do wybranego miasta partnerskiego. Czas wizyty studyjnej to 1-2 dni. Studenci, po wprowadzeniu teoretycznym, będą pracować na materiale pozyskanym z urzędów miast. Przygotują też dwie notatki z uwagami dla urzędników dotyczącymi sposobu przygotowania i realizacji konsultacji.

Literatura:

Babbie E. 2007. Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

Fishkin J. 2018. Democracy When the People are Thinking. Revitalizing Our Politics Through Public Deliberation. Oxford: Oxford University Press.

Kaner S et al. 2007. Facilitator’s guide to participatory decision-making, Jossey-Bass, San Francisco.

Przybylska A. 2019. Model Solutions and Pragmatism in Developing ICT for Public Consultations, w: W. Zhang, T. Davies, A. Przybylska (red.), Deliberation and civic tech. Numer specjalny Journal of Public Deliberation.

Przybylska A. 2017. ICT solutions for public consultations: Methodology and design of inDialogue software, w: A. Przybylska (red.), ICT for dialogue and inclusive decision-making. Berlin: Peter Lang, 35-52.

Dodatkowe materiały:

- wywiady z moderatorami,

- materiały informacyjne z konsultacji społecznych.

Efekty uczenia się:

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W18 posiada pogłębioną wiedzę o wybranych instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

K_W20 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

K_W23 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_U04 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U07 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K04 potrafi w podstawowym zakresie przewidywać skutki projektów społecznych

K_K05 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

− Zad 1. Sformułowanie uwag dla urzędników w odniesieniu do planu konsultacji z mieszkańcami (metodologia) - 50%

− Zad 2. Sformułowanie uwag dla urzędników dotyczących moderacji i przebiegu debaty bezpośredniej z udziałem mieszkańców

(wykorzystanie formularza obserwacji i transkrypcji) - 50%.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek) – 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia – 10h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybylska
Prowadzący grup: Anna Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.