Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Tor Wyścigów Konnych Służewiec – konflikt o przyszłość. Jego społeczne funkcje i znaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL620 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Tor Wyścigów Konnych Służewiec – konflikt o przyszłość. Jego społeczne funkcje i znaczenia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem warsztatu jest zdiagnozowanie znaczeń i oczekiwań różnych aktorów społecznych związanych z unikalnym w skali kraju 140 h obszarem kulturowym na terenie Warszawy - Torem Wyścigów Konnych Służewiec. Świat społeczny związany z torem tworzą: publiczność wyjściowa, trenerzy, dżokeje, pracownicy Totalizatora Sportowego zarządzający torem, decydenci, miłośnicy i aktywiści zaangażowanych w jego sprawy oraz mieszkańcy sąsiadujących z nim osiedli.

Wokół tego atrakcyjnego dla inwestorów i mieszkańców obszaru toczy się konflikt interesów i wartości.Nie uchwalony, ale od lat dopracowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przeszedł już konsultacje społeczne i wysłuchanie publiczne, umożliwia wprowadzenie na znaczną część terenów nie objętych opieką konserwatorską (stajni, osiedla wyścigowego oraz toru treningowego) nowych funkcji, które pociągałyby za sobą zmianę charakteru tego miejsca.

Pełny opis:

Celem warsztatu jest zdiagnozowanie znaczeń i oczekiwań różnych aktorów społecznych związanych z unikalnym w skali kraju 140 h obszarem kulturowym na terenie Warszawy - Torem Wyścigów Konnych Służewiec. Są to: publiczność wyjściowa, trenerzy, dżokeje, pracownicy Totalizatora Sportowego zarządzający torem, decydenci, miłośnicy i aktywiści zaangażowanych w jego sprawy oraz mieszkańcy okolicznych osiedli.

Wokół tego atrakcyjnego dla inwestorów i mieszkańców obszaru toczy się konflikt interesów i wartości. Celem warsztatu jest zdiagnozowanie znaczeń i oczekiwań różnych aktorów społecznych związanych z unikalnym w skali kraju 140 h obszarem kulturowym na terenie Warszawy - Torem Wyścigów Konnych Służewiec. Świat społeczny związany z torem tworzą: publiczność wyjściowa, trenerzy, dżokeje, pracownicy Totalizatora Sportowego zarządzający torem, decydenci, miłośnicy i aktywiści zaangażowanych w jego sprawy oraz mieszkańcy sąsiadujących z nim osiedli.

Wokół tego atrakcyjnego dla inwestorów i mieszkańców obszaru toczy się konflikt interesów i wartości.Nie uchwalony, ale od lat dopracowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przeszedł już konsultacje społeczne i wysłuchanie publiczne, umożliwia wprowadzenie na znaczną część terenów nie objętych opieką konserwatorską (stajni, osiedla wyścigowego oraz toru treningowego) nowych funkcji, które pociągałyby za sobą zmianę charakteru tego miejsca. Poza diagnozą konfliktu warszawski tor może będzie badany jako scena życia społecznego, której aktorzy społeczni po 89 przeszli istotne socjologiczne przeobrażenia oraz jako unikalne w skali kraju odizolowane miejsce zamieszkania stu trzydziestu rodzin dżokejskich i obsługi stajennej oraz koni – niegdyś autarkiczne, dziś pauperyzujące się w porównaniu do gentryfikującego się wkoło Służewca i Ursynowa.

Studenci będą mieli okazję przeprowadzić badania terenowe na unikalnym pod względem funkcjonalnym i ekologicznym oraz historycznym obszarze kulturowym na terenie Warszawy. Tworząc studium przypadku stosować będą różne metody badawcze takie jak: wywiad, obserwacja oraz analiza danych zastanych.

Jak dotąd TWKS ani związane z wyścigami konnymi środowiska i ich praktyki kulturowe nie doczekały się socjologicznego opracowania. Badanie pozwoli pozyskać nową wiedzę o typach postaw, zwyczajach i społecznym składzie publiczności wyścigowej. Umożliwi opis życia unikalnej dżokejskiej enklawy o cechach getta społecznego w przestrzeni wielkiego miasta, która ulegnie likwidacji. Na wyższym poziomie, badanie wniesie empiryczny wkład do dyskusji o funkcjach przestrzeni publicznych, na temat procesów inwazji i sukcesji, przede wszystkim zaś procesów związanych z komercjalizacją i gentryfikacją przestrzeni we współczesnej Warszawie.

Literatura:

Babbie Earl „Społeczne badania w praktyce”, PWN, Warszawa, 2003,

Boguni-Borowska Malgorzata, „Barwy codzienności. Analiza socjologiczna.”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Boguni-Borowska Malgorzata, Sztompka Piotr , Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe konteksty dyskursu o społeczeństwie, Znak, Kraków, 2012.

Bourdieu Pierre, „Dystynkcja”, Scholar, Warszawa, 2006.

Bukat Wojciech „Bomba w góre!”, Rytm, Warszawa, 2009.

Cassidy Rebecca „Sport of Kings: kinship, class and thoroughbred Breeding in Newmarket”, University of Cambridge, Cambridge 2002.

Gdula Maciej, Sadura Przemyslaw (ed.) “Lifestyles and class order in Poland”, Scholar, Warszawa 2012.

Filby Michael Poul „A Sociology of Horse-racing in Britain: a Study of Social Significance and Organization of British Horse-racing”, University of Warwick, Warwick, 1983.

Fox Kate “The racing Tribe: Portrait of a British Subculture”, Metro Publishing LTD, London, 2005.

Hammersley Martyn, Atkinson Paul "Field research technics", Zysk i S-ka, Warsaw, 2003.

Hannerz Ulf “Odkrywanie miasta. Odkrywanie obszarów miejskich”, UJ, Kraków, 2006

Olechnicki Krzysztof „Antropologia obrazu”, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003.

Sicinski Andrzej Styl życia: koncepcje i propozycje , Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Wallis Aleksander “Socjologia przestrzeni”, PWN, Warszawa, 1987.

Efekty uczenia się:

Student:

- wie jak zaplanować i zrealizować złożone

jakościowe badania empiryczne; ma świadomość

konsekwencji metodologicznych wyborów

- posiada pogłębioną wiedze o normach i regułach

organizujących struktury i instytucje społeczne

- jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów

zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz

ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji

społecznych

- potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów

społecznych, zwłaszcza dotyczących współczesnego

społeczeństwa polskiego

- potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy

użyciu jakościowych metod i technik badań socjologicznych

- umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu

jednostki i społeczeństwa

- potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także

krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk

społecznych

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, przygotowanie projektu badawczego, raport

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.