Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Realizacja badań CAWI na platformach internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL641 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Realizacja badań CAWI na platformach internetowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci studiów II stopnia

Posiadający podstawową wiedzę na temat zasad realizacji badań ilościowych


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie kompetencji badawczych studentów w zakresie realizacji badań przez Internet, umiejętności planowania i realizowania badania w zespole.

Warsztat dotyczył będzie realizacji badań przy wykorzystaniu ogólnodostępnych, nowoczesnych platform internetowych.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady tworzenia narzędzi badawczych służących do realizacji CAWI, oraz zrealizują zaprojektowane przez siebie badania.

Pełny opis:

Podejmując decyzję o wyborze sposobu terenowej realizacji badania, należy wziąć pod uwagę wiele elementów – oprócz konkretnych celów badania (determinujących wiele kwestii) powinniśmy rozważyć takie rzeczy, jak choćby czas realizacji, koszty, możliwość dotarcia do respondentów czy prawdopodobieństwo uzyskania wiarygodnych odpowiedzi. Różna może być forma prowadzenia samego wywiadu kwestionariuszowego i różne środki techniczne, za pomocą których dane są zbierane.

Od pewnego czasu w Polsce, z uwagi na rosnącą dostępność internetu, coraz większą popularnością cieszą się badania on-line – CAWI (computer assisted web interview). Na ogół realizowane są one przez wyspecjalizowane firmy badawcze wykorzystujące profesjonalne systemy zbierania danych. Istnieją jednak ogólnodostępne platformy służące do realizacji takich badań.

Zajęcia będą poświęcone systematycznemu zaznajomieniu studentów ze sposobami realizacji badań za pomocą jednego z takich systemów. Studenci uzyskają bezpłatny, półroczny dostęp do platformy internetowej, dzięki której będą mogli zrealizować zaplanowane przez siebie badanie. Warsztat będzie obejmował cały proces badawczy: od sformułowania problemów, poprzez stworzenie narzędzia (kwestionariusza internetowego) i zbieranie danych, aż po opracowanie raportu z badania.

Część zajęć będzie miała charakter tradycyjny, instruktażowy, realizowany w sali dydaktycznej – szczegółowo ukazujący praktyczne aspekty realizacji projektu badawczego, część zaś będzie realizowana on-line i będzie miała charakter mentoringu w trakcie wykonywania rzeczywistych czynności związanych z prowadzeniem badania.

Literatura:

Przykładowe pozycje do których będziemy sięgać:

1. Daniłowicz P. i in., Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1992

2. Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003

3. Oppenheim, A.N., “Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw”, Poznań: Zysk i s-ka

4. Lumsden, J., Morgan, W., Online-Questionnaire Design: Establishing Guidelines and Evaluating Existing Support; National Research Council Canada, 2005

5. N. Kwak and B. Radler, "A Comparison Between Mail and Web Surveys: Response Pattern, Respondent Profile, and Data Quality," Journal of Official Statistics, 18(2), pp. 257 - 274, 2002.

6. K. L. Norman, S. Lee, P. Moore, G. C. Murray, W. Rivadeneira, B. K. Smith, and P. Verdines, Online Survey Design Guide

7. Smart Survey Design, Survey Monkey

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

• K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

• K_W13 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

• K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

Umiejętności:

Student:

• K_U10 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

• K_U12 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji

• K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

Kompetencje:

Student:

• K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

• K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

• K_K13 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

• K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie: aktywność na zajęciach, aktywność w komunikacji on-line, przygotowanie projektu badawczego, jakość narzędzia badawczego, zaangażowanie w realizację badań, jakość raportu z badania.

Ocena zostanie wystawiona przy uwzględnieniu powyższych czynników po przedstawieniu prezentacji (PowerPoint) wyników badania ilościowego zrealizowanego w trakcie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.