Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Gimnazjaliści uwikłani w płeć. Konstruowanie tożsamości płciowych przez uczniów i uczennice gimnazjów.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL645 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Gimnazjaliści uwikłani w płeć. Konstruowanie tożsamości płciowych przez uczniów i uczennice gimnazjów.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość metod jakościowych

Skrócony opis:

Celem warsztatu jest zbadanie sposobów, w jakie uczniowie i uczennice gimnazjów kształtują swoją tożsamość płciową. Konkretnie interesuje nas, w jaki sposób młodzi ludzie opisują i praktykują swoją płciowość w kontekście społecznym oraz w jaki sposób ich płciowe tożsamości powiązane są z kategoriami takimi jak seksualność, status ekonomiczny, religijność i normatywność cielesna (pełnosprawność, zdrowie, waga).

Pełny opis:

Warsztaty oparte są na dorobku gender i sexuality studies oraz teorii queer. Przyjmujemy zatem, że tożsamość płciowa jest wielowymiarowa, relacyjna, niestabilna i często niespójna, a jej cementowanie odbywa się za pomocą społecznych norm. Podkreślamy także rolę narracji oraz performatywności kształtowaniu tożsamości płciowej (Plummer, 1995; Butler, 2008).

Zakładamy, że żyjemy w kulturze płciowej nierówności, w której dziewczęta i kobiety spotykają się z wieloaspektową dyskryminacją oraz w której nienormatywne wyrażanie płciowości i seksualności związane jest z marginalizacją, stygmatyzacją oraz przemocą. Ponadto uważamy, że różne instytucje, takie jak szkoła, rodzina, media, przekazują niespójne płciowe modele i komunikaty, a współczesna kultura z jednej strony przesycona jest seksem, a z drugiej wiąże seksualność ze wstydem, niemoralnością i niebezpieczeństwem (Kimmel i Plante, 2004). W tym kontekście interesujące jest, jak młodzi ludzie negocjują zastane kulturowe znaczenia i w jaki sposób tworzą, odtwarzają i umacniają rozumienie swojej płciowości. Podkreślamy przy tym zarówno aktywną rolę cielesnego podmiotu w tworzeniu własnej tożsamości, jak i społeczna rolę kontekstu, w którym tworzone są tożsamościowe narracje (Connell, 2013).

W ramach prowadzonych badań na terenie wybranego gimnazjum będziemy próbowali ustalić rozumienie i znaczenie tożsamości płciowej – na ile kategoria ta ujmowana jest dychotomicznie, na ile jest stabilna i esencjalizowana, i jakie jest jej znaczenie dla tożsamości jednostkowych. Będziemy badać strategie płciowe jednostek: jakimi osobistymi definicjami kobiecości i męskości posługują się gimnazjaliści, jak ustosunkowują się do wzorców i norm płci kulturowej, oraz jak zarządzają różnicami pomiędzy narzuconym ideałem a swoim obrazem własnej płciowości. Będziemy także sprawdzać, jakich kategorii gimnazjaliści używają do opisu swoich płciowych doświadczeń oraz jakie konteksty okazują się dla nich decydujące dla rozumienia płciowości.

Michael S. Kimmel i Rebecca Plante. Sexualities. New York 2004.

Raewyn Connel. Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Warszawa 2013.

Judith Butler. Uwikłani w płeć. Warszawa 2008.

Ken Plummer. Telling Sexual Stories. London 1995

Literatura:

Raewyn Connel. Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Warszawa 2013.

Judith Butler. Uwikłani w płeć. Warszawa 2008.

Lucyna Kopciewicz, Rodzaj I edukacja, Wrocław 2007.

Chomczyńska-Rubacha M., Etnografia jako metoda badań nad szkolną socjalizacją w zakresie ról płciowych. ,,Socjologia Wychowania AUNC" , 2003

Chomczyńska-Rubacha M., Szkoła i dyskryminacja ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji. ,,Kultura i Edukacja" nr 1 2011

Efekty uczenia się:

Student/studentka:

Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik

badawczych ich ograniczeń i specyfiki;

Wie jak zaplanować i zrealizować badania jakościowe, dobrać

odpowiednie metody i jest świadomy/a konsekwencji metodologicznych;

Umie zaplanować i zrealizować badania jakościowe przy użyciu jakościowych technik badawczych;

Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu

Jest świadomy/a istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze – w tym zwolnienia lekarskie; nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć);

Badania zrealizowane zgodnie z ustalonym planem;

Opracowanie raportu zgodnie z ustalonymi zasadami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.