Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL66-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Media we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Kurs Internetowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką mediów we współczesnym świecie. Omówienie obejmuje wybrane aspekty związane z ich działalnością, funkcjami i znaczeniem.

Pełny opis:

Kurs wprowadza uczestników w tematykę mediów i komunikowania. Prezentowane są zagadnienia pozwalające na ocenę roli mediów we współczesnym świecie, ich wpływu na system społeczny i polityczny, a także oddziaływanie na sferę kultury. Tematyka zajęć obejmuje również istotne przeobrażenia w sferze komunikowania uwarunkowane postępem technologicznym i procesem globalizacji.

Tematyka spotkań:

1. Rozwój historyczny środków masowej komunikacji.

2. Społeczne funkcje mediów.

3. Komunikowanie międzykulturowe.

4. Nowe technologie a wykluczenie społeczne

5. Od dziennikarstwa profesjonalnego do dziennikarstwa obywatelskiego

6. Przetwarzanie informacje przez media: praktyka redakcyjna.

7. Oblicza cenzury

8. Komunikowanie polityczne - cz. 1

9. Komunikowanie polityczne - cz. 2

10. Międzynarodowy obieg informacji - agencje informacyjne i prasa.

11. Międzynarodowy obieg informacji - rozgłośnie radiowe.

12. Międzynarodowy obieg informacji - stacje telewizyjne.

13. Media lokalne.

14. Media a terroryzm.

Literatura:

W. Schultz, Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

J. Olędzki, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, Unormowania, Wyd. II - uzup., ASPRA-JR, Warszawa 2001.

A. Przybylska, Korzystanie z mediów, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Sikorska (red.), Współczesne Społeczeństwo Polskie, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W18 posiada pogłębioną wiedzę o wybranych instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

K_W20 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

K_W23 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_U04 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U07 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K04 potrafi w podstawowym zakresie przewidywać skutki projektów społecznych

K_K05 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

-Egzamin końcowy: test w sali

-Zadania na platformie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jas-Koziarkiewicz, Anna Przybylska
Prowadzący grup: Marta Jas-Koziarkiewicz, Anna Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Uwagi:

Kryteria doboru w przypadku nadwyżki chętnych - 10 osób z modułu Media i komunikowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybylska
Prowadzący grup: Anna Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.