Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Solidarność” - związek zawodowy, ruch społeczny, partia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL67-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: „Solidarność” - związek zawodowy, ruch społeczny, partia polityczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Moduł Polityka i demokracja

Podstawowa znajomość najnowszej historii Polski

Skrócony opis:

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom najistotniejszych informacji o „Solidarności”. Ukazanie historii tego podmiotu w zmieniających się realiach społeczno-politycznych, jak również przedstawienie wielości nurtów tworzących ten ruch społeczny.

Pełny opis:

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom najistotniejszych informacji o „Solidarności”. Ukazanie historii tego podmiotu w zmieniających się realiach społeczno-politycznych, jak również przedstawienie wielości nurtów tworzących ten ruch społeczny. Celem zajęć jest również ukazanie funkcjonowania „Solidarności” w różnych wymiarach, jako związku zawodowego, ruchu społecznego, a nawet ugrupowania politycznego.

Uczestnicy na zajęciach poznają publikacje zarówno polskich, jak i zachodnich badaczy (np. A. Touraine, D. Ost) zajmujących się fenomenem „Solidarności”. Omówiona zostanie rola związku w pierwszych latach transformacji ustrojowej. Przedmiotem seminarium będzie również przeanalizowanie powodów spadku znaczenia „Solidarności” w XXI w.

Literatura:

Adamski, Władysław (red.), Fenomen "Solidarności" i zmiana ustroju : Polacy 1980-2011

Ash, Timothy Garton, Polska rewolucja: Solidarność

Dudek, Antoni Historia polityczna Polski 1989-2012,

Dudek, Antoni Pierwsze lata III Rzeczypospolitej,

Grabowska, Mirosława Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku,

Kondratowicz, Ewa, Być jak narodowy sztandar: kobiety i Solidarność

Król, Marcin Byliśmy głupi,

Krzemiński, Ireneusz, Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji,

Ost, David, Klęska "Solidarności": gniew i polityka w postkomunistycznej Europie,

Ost, David, „Solidarność” a polityka antypolityki

Śpiewak Paweł, Pamięć po komunizmie

Touraine, Alain, Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981

Efekty uczenia się:

K_W05 posiada podstawową wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W07 jest świadomy istnienia różnych rodzajów organizacji społeczeństwa w przeszłości i współcześnie

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W09 posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej

K_W10 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

K_W23 posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W25 posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz jej relacji z innymi instytucjami społecznymi

K_W26 posiada elementarną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze), udział w dyskusji, praca pisemna dotycząca problematyki poruszanej na zajęciach.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek) – 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania pracy zaliczeniowej) – 10h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.