Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

USG państwa. Badania oparte na rejestrach administracyjnych w analizie skuteczności pomocy społecznej, nierówności płci a nawet w epidemiologii.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL69-LIC-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: USG państwa. Badania oparte na rejestrach administracyjnych w analizie skuteczności pomocy społecznej, nierówności płci a nawet w epidemiologii.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia adresowane do osób zainteresowanych poznaniem potencjału gwałtownie rozwijającego się sektora badań populacyjnych opartych na danych administracyjnych. Dane administracyjne pozwalają na precyzyjną analizę różnorodnych tematów społecznych, m.in.:

- efektywności pomocy społecznej

- kosztów rodzicielstwa

- nierówności płci

- skutków niepełnosprawności

- interakcji edukacji i rynku pracy

- ścieżek edukacyjnych

- efektywności terapii medycznych

Pełny opis:

Analiza danych pochodzących z rejestrów administracyjnych nie jest podejściem nowym w socjologii. Do najbardziej znanych zastosowań rejestrów jako źródła danych do badań należą klasyczne studia Durkheima z 1897 r. nad społecznymi uwarunkowaniami samobójstw oraz słynne badania Lazarsfelda nad psychospołecznymi skutkami bezrobocia prowadzone w Marienthalu. W ostatnich latach, wraz z rozwojem IT, nastąpił gwałtowny rozwój badań społecznych opartych na informacjach pochodzących z rejestrów administracyjnych. Wpłynęło na niego szereg ważnych cech takich badań, np. niskie koszty, możliwość prowadzenia badań na całych, nawet bardzo licznych, populacjach, czy nieobecność zjawiska odmów odpowiedzi trapiącego badania sondażowe. Z drugiej strony badania oparte na rejestrach mają szereg ograniczeń, których uwzględnienie jest niezbędne, by prowadzić rzetelne analizy i konstruować trafne wskaźniki. Właściwe przygotowanie do prowadzenia takich badań wymaga dobrej znajomości specyfiki ich metodologii.

Zajęcia adresowane do osób zainteresowanych poznaniem potencjału gwałtownie rozwijającego się sektora badań populacyjnych opartych na danych administracyjnych. Dane administracyjne pozwalają na precyzyjną analizę różnorodnych zagadnień społecznych, m.in.:

- efektywności pomocy społecznej

- kosztów rodzicielstwa

- nierówności płci

- skutków niepełnosprawności

- interakcji edukacji i rynku pracy

- ścieżek edukacyjnych

- efektywności terapii medycznych

Z zajęć skorzystają zarówno studenci zainteresowani którymś z obszarów tematycznych objętych przedmiotem, jak i osoby bardziej zainteresowane metodologicznymi aspektami badań opartych na rejestrach.

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze strukturą (zawartością merytoryczną oraz organizacją) rejestrów administracyjnych, problematyką tworzenia wskaźników na bazie tychże rejestrów, możliwościami analitycznymi w oparciu o dane z nich pochodzące, ograniczeniami prawno-administracyjnymi prac analitycznych na bazie rejestrów, w tym m.in. z mechanizmami chroniącymi prywatność badanych objętych takimi analizami.

Ponadto uczestnicy zapoznają się z wynikami najważniejszych najnowszych badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu danych rejestrowych w Polsce i za granicą. W ramach zajęć będą mogli skonfrontować się z problemami metodologicznymi w świeżo uruchomionym projekcie "Zintegrowana Platforma Analityczna" (ZPA), w którym Pracownia Ewaluacji jakości Kształcenia UW wspólnie z SGH są akademickimi partnerami Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia.

W ramach zajęć przewidziane są spotkania z przedstawicielami instytucji nadzorujących wybrane rejestry administracyjne.

Elementem zajęć będzie analiza dokumentów, interpretacja statystyk publicznych, projektowanie wskaźników, (ewentualnie) badania terenowe w instytucjach prowadzących rejestry administracyjne, (ewentualnie) wtórna analiza wyników badań opartych na danych administracyjnych.

Jednym z celów tych zajęć, będzie pokazanie, że socjolog rozumiejący logikę funkcjonowania instytucji publicznych oraz rejestrów administracyjnych, którymi te instytucje zarządzają jest w stanie przygotować bardzo atrakcyjne poznawczo badanie w bardzo szerokim zakresie obszarów badawczych i może być kompetentnym partnerem w zespołach badawczych realizujących innowacyjne badania.

Studenci, którzy podczas zajęć zainteresują się szczególnie problematyką badań bazujących na danych administracyjnych, będą mieli możliwość współpracy z zespołem badawczym ZPA.

Literatura:

- Bożykowski, M., M. Dwórznik, E. Giermanowska, A. Izdebski, M. Jasiński, J. Konieczna- Sałamatin, M. Styczeń, T. Zając. (2014). Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń́ Społecznych. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, ISBN 978-83-65115-19-5.

- Jasiński, M., Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Zając, T., Żołtak, M. (2017). Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland. Edukacja, 143(4), 17–30. https://doi.org/10.24131/3724.170402

- Jasiński, M., Bożykowski, M., Zając, T., Styczeń, M., Izdebski, A. (2015). Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w Polsce. Studia Socjologiczne, 1(216), 45–72.

- Nota metodologiczna Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów (ELA: http://ela.nauka.gov.pl)

- Wallgren, A., Wallgren, B. (2007). Register-based Statistics. Administrative Data for Statistical Purposes. Chichester: John Wiley & Sons (wybrane fragmenty).

- Zając, T., Jasiński, M., Bożykowski, M. (2017). Does It Pay To Be A STEM Graduate? Evidence from the Polish Graduate Tracking System. Center for Studies in Higher Education, 1–9.

- Zając, T., Jasiński, M., Bożykowski, M. (2018). Early Careers of Tertiary Graduates in Poland: Employability, Earnings, and Differences between Public and Private Higher Education. Polish Sociological Review, 2, 187–208. https://doi.org/10.26412/psr202.03

Efekty uczenia się:

K_W05 posiada podstawową wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W09 posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej

K_W22 posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych

K_U04 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U09 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U16 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

K_K13 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)

Metody i kryteria oceniania:

Krótki raport badawczy przygotowany w zespołach dwuosobowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jasiński
Prowadzący grup: Mikołaj Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.