Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrkultura – anatomia zjawiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL70-LIC-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kontrkultura – anatomia zjawiska
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem kursu jest socjologiczna analiza fenomenu kontrkultury, począwszy od kontestujących tradycyjną kulturę Zachodu ruchów, beatników i hippisów, przez fascynację dalekowschodnią duchowością i mistyką, ruch New Age, aż po naukowe badania nad odmiennymi stanami świadomości i środkami psychodelicznymi. W ramach zajęć prześledzimy społeczno–kulturowe przeobrażenia oraz konsekwencje fenomenu kontrkultury, co oznacza wyjście poza stereotypową i powierzchowną jej charakterystykę, utożsamiającą zjawisko kontrkultury z obsesyjną fascynacją duchowością, Orientem, samodoskonaleniem, egzotyką, eksperymentami z LSD, nihilizmem kultury rockowej etc. Lektury tekstów źródłowych mają pomóc w zrozumieniu konsekwencji, wywołanych przez radykalny sprzeciw wobec społeczno – kulturowego mainstreamu lat sześćdziesiątych oraz powiązać te zjawiska z narodzinami masowego ruchu feministycznego, dostrzeżeniem i zainteresowaniem problematyką mniejszości etnicznych, religijnych czy seksualnych.

Pełny opis:

Celem kursu jest socjologiczna analiza fenomenu kontrkultury, począwszy od kontestujących tradycyjną kulturę Zachodu ruchów, beatników i hippisów, przez fascynację dalekowschodnią duchowością i mistyką, ruch New Age, aż po naukowe badania nad odmiennymi stanami świadomości i środkami psychodelicznymi. W ramach zajęć prześledzimy społeczno–kulturowe przeobrażenia oraz konsekwencje fenomenu kontrkultury, co oznacza wyjście poza stereotypową i powierzchowną jej charakterystykę, utożsamiającą zjawisko kontrkultury z obsesyjną fascynacją duchowością, Orientem, samodoskonaleniem, egzotyką, eksperymentami z LSD, nihilizmem kultury rockowej etc. Lektury tekstów źródłowych mają pomóc w zrozumieniu konsekwencji, wywołanych przez radykalny sprzeciw wobec społeczno – kulturowego mainstreamu lat sześćdziesiątych oraz powiązać te zjawiska z narodzinami masowego ruchu feministycznego, dostrzeżeniem i zainteresowaniem problematyką mniejszości etnicznych, religijnych czy seksualnych. Analiza fenomenu kontrkultury ma na celu pogłębienie przez studenta wiedzy o tym zjawisku, przede wszystkim zaś ukazać ma kontrkulturę nie jako zanegowanie czy wyjście poza samą kulturę, ale jako proces jej twórczych przekształceń.

Literatura:

A. Toffler, Trzecia fala, Poznań 2006; F. Capra, Punkt zwrotny, Warszawa 1987; M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Los Angeles 1980; F. Capra, Tao fizyki, Kraków 1994; J. Kerouac, Włóczędzy Dharmy, Warszawa 2006; E. Fromm, Mieć czy być?, Poznań 2005; A. Camus, Człowiek zbuntowany, Warszawa 1998; H. Marcuse, Eros i cywilizacja, Warszawa 1998; Warszawa 1996; W. Reich, Mordercy Chrystusa, Warszawa 1995; R. Bly, Żelazny Jan, Poznań 1993; J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2007; A. Huxley, Drzwi percepcji, Niebo i piekło, Warszawa 1991; A. Huxley, Filozofia wieczysta, Warszawa 1989; G. Bateson, Umysł i przyroda, Warszawa 1990; H. Jonas, Religia gnozy, Kraków 1995; M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2009; A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975; Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie, (red.) A. H. Badiner, Warszawa 2004; B. Dobroczyński, Trzecia rzesza popkultury i inne stany, Kraków 2004; S. Grof, Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii, Kraków 2010; S. Grof, LSD Psychotherapy, Pomona 1980; T. Leary, Doświadczenie psychodeliczne, Kraków 2017; R. Kimball, Długi marsz. Jak rewolucja kulturala lat 60. zmieniła Amerykę, Elbląg 2008, Ch. Reich, Zieleni się Ameryka, Warszawa 1976; Maj ‘ 68. Rewolta, red. D. Cohn – Bendit, Warszawa 2008; R. Vaneigem, Rewolucja życia codziennego, Gdańsk 2004; Kontrkultura. Co nam z tamtych lat? (red. W. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski), Warszawa 2005; Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, (red. T. Maślanka, R. Wiśniewski), Warszawa 2015; T. Maślanka, Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno – kulturowego w perspektywie socjologii kultury, Kraków 2017; P. Berman, Opowieść o dwóch utopiach. Ewolucja polityczna pokolenia ’68, Kraków 2008; Ch. Lasch, Kultura narcyzmu, Warszawa 2015; L. Burska, Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce, Gdańsk 2012; M. Bock – Cote, Multikulturalizm jako religia polityczna, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

K_W11 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

K_W13 jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka

K_W34 zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_U07 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U19 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, udział w dyskusji,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Maślanka
Prowadzący grup: Tomasz Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.