Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia. Modernizm i Postmodernizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL73-LIC-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia. Modernizm i Postmodernizm
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka proponowanych zajęć jest uzupełnieniem podstawowego kursu antropologii. Na zajęciach zostaną omówione klasyczne teksty antropologiczne, których znajomość należy do podstawowego kanonu wiedzy badaczy społecznych. Program kursu ma celu ukazanie znaczenia poszczególnych autorów i ich dzieł dla rozwoju myśli społecznej. Każde zajęcia uzupełnione propozycją lektur poszerzających omawianą problematykę.

Pełny opis:

Problematyka proponowanych zajęć jest uzupełnieniem podstawowego kursu antropologii. Na zajęciach zostaną omówione klasyczne teksty antropologiczne, których znajomość należy do podstawowego kanonu wiedzy badaczy społecznych. Wśród lektur proponuję teksty klasyków: Durkheima i Maussa, Malinowskiego i Evans-Pritcharda, Douglas, V. Turnera, Harrisa, oraz autorów zaliczanych do głownych nurtów antropologii modernistycznej i postmodernistycznej, m.in.: Bourdieu, Gellnera, Cliforda, Rabinowa, Sahlinsa, Tambiaha, Geertza. Program kursu ma celu ukazanie znaczenia poszczególnych autorów i ich dzieł dla rozwoju myśli społecznej. Każdy z proponowanych tekstów może być również traktowany jako przykład sposobu wyjaśniania zjawisk społeczno-kulturowych. Każde zajęcia uzupełnione propozycją lektur poszerzających omawianą problematykę.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: P. Bourdieu, Szkice torii praktyki (fragmenty); J. Clifford, Kłopoty z kulturą (fragmenty); M. Douglas, Ukryte znaczenia (fragmenty); E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego (fragmenty); E. Gellner, Pojęcie pokrewieństwa (fragmenty); C. Geertz, Interpretacja kultur (fragmenty); Negara (fragmenty); E. Evans-Pritchard, Religia Nuerów (fragmenty); M. Harris, Krowy, wojny, świenie i czarownice (fragmenty); B. Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia (fragment); M. Mauss, Szkic o darze, Sezonowe przemiany Życia Eskimosów; P. Rabionow, Refleksje na temat badań terenowych w Maroku; M. Sahllins, Wyspy historii (fragmenty); J. Tambiah, Mafia, nauka, religia a zakres racjonalności (fragmenty); V. Turner, Las symboli (fragmenty); Proces rytualny (fragmenty); Literatura uzupełniająca (wybrane propozycje): M. Buchowski, Amerykańska antropologia postmodernistyczna; C. Geertz, Zastane światło; Wiedza lokalna; Dzieło i życie; R. Barthes, System mody; M. Douglas, czary, wyrocznie i magia u Azande; Symbole naturalne; J. Frazer, Złota gałąź; E. Gellner, Święci z Atlasu, M. Godelier, Zagadka daru; K. Hastrup, Moja droga do antropologii; A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny; M. Sahllins, Jak myślą tubylcy? V. Turtner, Proces rytualny; Gry społeczne, pola i metafory;

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne K_W05 posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach K_W07 jest świadomy istnienia różnych rodzajów organizacji społeczeństwa w przeszłości i współcześnie K_W10 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach K_W11 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne K_W12 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką K_W13 jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka

K_U17 potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania K_U19 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji K_K03 potrafi dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną K_K05 potrafi uczestniczyć w dyskusji K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy K_K09 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej K_K12 potrafi właściwie korzystać ze źródeł informacji naukowej K_K13 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu) K_K14 szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej)

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja na zajęciach

Przygotowanie referatu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kowalski
Prowadzący grup: Michał Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.