Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dyskursu specjalistycznego - pamięć zbiorowa (perspektywa lingwistyczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-2-KON-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu specjalistycznego - pamięć zbiorowa (perspektywa lingwistyczna)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

"Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem, 4 dodatkowe miejsca są przeznaczone dla studentów z Instytutu Socjologii"

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie specjalistycznego dyskursu

o pamięci zbiorowej, która od początku XXI wieku stanowi

jeden z podstawowych punktów odniesienia polskiej debaty

publicznej. W ramach dyskusji seminaryjnej będziemy

analizować węzłowe dla tego obszaru refleksji teksty

naukowe i eseistyczne oraz poddawać je interpretacji,

wykorzystując z jednej strony teorie analizy dyskursu, a z

drugiej – studia nad pamięcią zbiorową.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie specjalistycznego dyskursu o pamięci zbiorowej, która od początku XXI wieku stanowi jeden z podstawowych punktów odniesienia polskiej debaty publicznej, wywołuje intensywne i długotrwałe debaty społeczne, a przy jej negocjowaniu toczone są

żywiołowe spory, sytuującej ten dyskurs w domenie „gorącej”, zgodnie z rozpoznaniami Charlesa S. Maiera. W ramach dyskusji seminaryjnej będziemy analizować węzłowe dla tego obszaru refleksji teksty naukowe i eseistyczne oraz poddawać je interpretacji, wykorzystując z jednej strony teorie analizy dyskursu, a z drugiej – studia nad pamięcią zbiorową.

Różnorodne metody lingwistycznej analizy dyskursu pozwolą odsłonić ukryte założenia i niewypowiedziane wprost systemy wartości, stojące za współczesnymi konfliktami pamięci, ich instrumentalność, strategie perswazyjne i manipulacje, bezrefleksyjność, brak samoświadomości znaczenia i historycznej genealogii pojęć, kategorii i metafor. Analizy będą również ukierunkowane na rozpoznawanie specyfiki obiegów kultury, konwencji, gatunków wypowiedzi oraz złożoność etykiet tożsamościowych.

Zarówno polskie, jak i zagraniczne studia nad pamięcią zbiorową umożliwią natomiast wprowadzenie perspektywy porównawczej i międzynarodowej, wpisanie polskich sporów w światowy kontekst tzw. memory boomu. Odsłonią także perspektywę etyczną, estetyczną i polityczną dyskursu pamięci kolektywnej, a także jego performatywny wymiar, związany z wezwaniem do działania, mową

nienawiści oraz problemem podejmowania racjonalnych i prospektywnych decyzji społecznych.

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny i warsztatowy – za pomocą wprowadzonej przez wykładowcę

Literatura:

Antropologia pamięci, (red.) Napiórkowski Marcin et al., [w

druku].

Baczko Bronisław, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i

pamięci zbiorowej, Warszawa 1994.

Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej,

Rytualny chaos. Studium dyskursu

Foucault Michael, Porządek dyskursu publicznego, Kraków

1997.

Genevieve Zubrzycki, Krzyże w Auschwitz. Tożsamość

narodowa, nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce,

Kraków 2014

Jaskułowski Krzysztof, Wspólnota symboliczna: w stronę

antropologii nacjonalizmu, Gdańsk 2012.

Margalit Avishai, The Ethics of Memory, Cambridge 2002.

Rieff David, Against remembrance, Melbourne 2011.

Rothberg Michael, Pamięć wielokierunkowa, Warszawa 2016.

Tokarska-Bakir Joanna, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny

2004.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach

komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz

specjalistycznej. ++

K_W09 Ma orientację we współczesnym życiu

intelektualnym i kulturalnym w Polsce i w wybranych

rejonach świata. +

K_W11 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach

społecznych, w tym o a s p e k t a c h k o m u n i k a c y j n y c

h i dyskursywnych ich funkcjonowania. +

K_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między

komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i

sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów

eksperckich. +

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między

strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz

społecznymi aspektami budowania t o ż s a m o ś c i i n d y w

i d u a l n y c h i grupowych. +

!

Umiejętności:

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi w y s z u k i w a ć ,

s e l e k c j o n o w a ć , analizować, oceniać i integrować

i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e j ę z y k a , komunikacji i

dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na

tej podstawie krytyczne sądy. ++

K_U05 Potrafi wykorzystywać dorobek współczesnego

językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki

społecznej w celu krytycznej analizy i interpretacji wytworów

kultury, nurtów intelektualnych i ideowych. Umie

rozpoznawać środki, które budują ich znaczenia i

oddziaływanie społeczne. ++

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych

(np. politycznych i p u b l i c y s t y c z n y c h ) p o d k ą t e m

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, prezentacja na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.