Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie-lingwistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-SEMMGR1-L-L Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie-lingwistyczne
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Kurs skierowany jest na omówienie i poszerzenie wskazanych przez studentów zagadnień z zakresu szeroko pojętej komunikacji językowej i społecznej. Ma on na celu stworzenie i rozbudowę bazy teoretycznej oraz metodologicznej pod kątem opracowania i finalizacji indywidualnych projektów badawczych realizowanych w ramach zaproponowanych tematów prac magisterskich.

Pełny opis:

Kurs stanowi podbudowę dla indywidualnych projektów badawczych powstających w ramach przygotowywanych prac magisterskich. Przedstawia poszerzone spektrum problemów, koncepcji i metod z zakresu nauk społecznych i językoznawczych w celu stworzenia ramy pojęciowo-analitycznej dla ujęcia proponowanych tematów badawczych. Seminarium obejmuje wybrane zagadnienia komunikacyjne podejmowane przez różne dziedziny humanistyki, takie jak analiza dyskursu, socjolingwistyka, analiza konwersacji, pragmatyka językowa, lingwistyka międzykulturowa, etnolingwistyka, lingwistyka korpusowa, a także psychologia społeczna, etyka dyskursu, czy semiotyka społeczna.

Nakład pracy studenta (6 ECTS) :

30h - uczestnictwo w zajęciach

60h – praca nad bibliografią i czytanie literatury

60h – gromadzenie materiału badawczego

30h - przygotowanie semestralnego raportu z badań

Literatura:

zależna od zainteresowań studentów i tematów ich prac magisterskich

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną wiedzę

K2_W05

o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej z szeroko pojętą humanistyką oraz z naukami społecznymi, w zakresie pozwalającym na integrowanie perspektyw właściwych dla tych dyscyplin naukowych;

K2_W18

na temat norm i reguł społecznych obowiązujących w obszarze komunikacji publicznej, specjalistycznej i międzykulturowej.

K2_W21

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

prawa autorskiego.

Student potrafi

K2_U11

właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów

komunikacyjnych i dyskursywnych, formułować własne opinie

na ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy

badawcze.

K2_U14

samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz proponować możliwe rozwiązania;

K2_U17

używać języka pisanego we własnych tekstach,

kontrolując ich wpływ na odbiorcę.

Student wykazuje kompetencje w

K2_K01

rozumieniu potrzeby uczenia się przez całe życie; jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia; potrafi inspirować proces uczenia się innych osób;

K2_K08

uczestnictwie i przygotowaniu projektów dotyczących

komunikacji i dyskursów społecznych i potrafi przewidywać

społeczne skutki swoich działań;

K2_K09

samodzielnym i krytycznym uzupełnianiu swą wiedzę i

umiejętności, łącząc perspektywę socjologiczną i lingwistyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

przedstawienie przeglądu literatury, podejść teoretycznych i metodologii stosowanych w pracy mgr, systematyczne relacje z pracy nad projektem magisterskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Okulska-Łukawska
Prowadzący grup: Urszula Okulska-Łukawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Okulska-Łukawska
Prowadzący grup: Urszula Okulska-Łukawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.