Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w perspektywie kulturoznawczej (ADJ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SEM44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w perspektywie kulturoznawczej (ADJ)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu socjologii kultury, mediów i komunikacji.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie analizie wybranych zagadnień kultury popularnej i funkcjonowania mediów. Na podstawie zaproponowanych teorii i badań empirycznych studenci będą próbowali samodzielnie identyfikować i opisywać istotne zmiany oraz współczesne trendy w kulturze popularnej i mediach w perspektywie brytyjskich badań kulturowych.

Pełny opis:

Podczas seminarium omówione będą najważniejsze teorie i podejścia w badaniach kultury popularnej i mediów m.in. kulturalizm, strukturalizm, post-strukturalizm, feminizm, postmodernizm, w tym takich autorów jak R.Barthes, A.Gramsci, S.Hall, A.McRobbie, czy J.Baudrillard oraz możliwości ich empirycznego zastosowania. Analizowane będą wybrane obszary kultury popularnej np. film, kino, muzyka, telewizja.

Główne tematy to: najnowsze trendy w mediach, proces mediatyzacji sfery publicznej, przemiany w filmie i kinie, analiza telewizji i telewizyjności.

Literatura:

T.Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2009

- C.Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

- J.Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej, Kraków 2003

- D.Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998,

- R.Allen, Teledyskursy, Kielce 1998

- N.Carroll, Filozofia horroru, Gdańsk 2004;

- M.Radkowska-Wałkowicz, Od Golema do Terminatora; Warszawa 2008

- G.Ptaszek, Talk show, WAiP, 2007

- M.Halawa (red.), Bauman o popkulturze, WAiP 2008

- T.Lubelski (red.), Odwieczne od nowa, wyd.Rabid, Kraków 2004

- Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Scholar 2011

- A.Niemczycka, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem a feminizmem - adaptacje powieści Jane Austen lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2012

– M.Krajewski, Kultury kultury popularnej, UAM 2003

- O.F.Best, Historia pocałunku, Warszawa 2003

- W.Burszta, W.Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, wyd.Muza, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Poznanie najważniejszych teorii i podejść badawczych w analizie tekstów kultury popularnej oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania.

Umiejętności:

- nabycie sprawności analitycznych, które pozwolą na stawianie prawidłowych pytań badawczych, wybór odpowiednich metod analitycznych oraz przeprowadzenie badań wybranych tekstów kultury popularnej.

Kompetencje:

- potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących kultury popularnej i mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanych prac pisemnych i prezentacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.