Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADI: Warsztaty z analizy danych ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-WAR25 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: ADI: Warsztaty z analizy danych ilościowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość statystyki w zakresie podstawowym.

Opanowane podstawy pracy z SPSS

Opanowany kurs z podstaw statystyki (licencjat)

Ukończone zajęcia SPSS (licencjata)Skrócony opis:

Warsztaty mają na celu przygotowanie do analizy danych socjologicznych na poziomie zaawansowanym: praca ze zbiorami danych sondażowych, konstrukcja i przetwarzanie zmiennych, analiza eksploracyjna (wstępna) danych, charakterystyka zmiennych, związki dwuzmiennowe, zmienne kontrolne, analizy wielozmiennowe (modele wyjaśniające: regresja i analiza wariancji, tworzenie typologii (analiza czynnikowa i analiza skupień), tworzenie wskaźników, budowa i interpretacja modeli wyjaśniających. Zajęcia są prowadzone w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu pakietu obliczeniowego SPSS.

Pełny opis:

Warsztaty mają na celu przygotowanie do analizy danych socjologicznych na poziomie wyższym. Zajęcia są prowadzone w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu pakietu obliczeniowego SPSS. W ramach zajęć będą analizowane następujące zagadnienia: 1) przygotowanie zbioru danych, kontrola danych, filtry), 2) Wstępna analiza rozkładów. Typy zmiennych a możliwości ich analizy. Metody analizy rozkładów ciągłych, 3) konstrukcja (wskaźniki) i przetwarzanie zmiennych (dekodowanie), problem braków danych, 4) analiza eksploracyjna (wstępna) danych (korelacje), 5) redukcja danych: tworzenie typologii (analiza czynnikowa i analiza skupień), 6) analizy wielozmiennowe (modele wyjaśniające: regresja i analiza wariancji, 7) problemy wtórnej analizy danych (operacje na zbiorach)

Literatura:

Górniak Jarosław, Wachnicki Janusz, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków 2000; Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003; Brzeziński Jerzy, red., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2004; Ferguson George, Takane Yoshio. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, 1999: PWN.

Efekty uczenia się:

- uczestnik umie rozpoznawać typy zmiennych, wie jakie testy statystyczne może do nich zastosować i potrafi odczytać ich znaczenie (istotność, kierunek zależności)

- potrafi wykonać analizy korelacji, tabele krzyżowe i test F-Means

- umie wykonać i zinterpretować analizy typologiczne: czynnikową i skupień

- umie zrealizować i zinterpretować analizy przyczynowe: regresję i prostą analizę wariancji

- ma opanowane podstawy pracy z SPSS-em: praca z syntaksem, rekodowanie zmiennych, tworzenie wskaźników; proste operacje na zbiorach

- umie przygotować raport z analizy danych: postawić problem, wysunąć i zweryfikować hipotezy, przedstawić syntezę wyników

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; przygotowanie raportu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.