Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-ZNP-KON-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w szereg podstawowych zagadnień psychologii, których znajomość jest niezbędna w pracy pedagogicznej na poziomie szkół średnich. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej, psychologii motywacji i emocji oraz psychologii procesów grupowych. Kurs podzielony jest na trzy bloki zajęciowe: 1. „Człowiek wśród informacji”, 2. „Człowiek wśród uczuć”, 3. „Człowiek wśród innych ludzi”.

Kurs składa się z wykładu i konwersatorium, podczas którego słuchacze pogłębią zrozumienie i znajomość problematyki podnoszonej podczas wykładu, samodzielnie opracowując studia przypadków.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie słuchaczy w szereg podstawowych zagadnień psychologii, których znajomość jest niezbędna w pracy pedagogicznej na poziomie szkół średnich. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej, psychologii motywacji i emocji oraz psychologii procesów grupowych. Kurs podzielony jest na następujące bloki zajęciowe:

1. „Człowiek wśród informacji”

i. Procesy organizujące percepcję, procesy uwagi

ii. Struktura wiedzy, procesy zapamiętywania i zapominania

iii. Percepcja innych: kategoryzacja, stereotypy, uprzedzenia

iv. Percepcja siebie: samoocena i autowaloryzacja

2. „Człowiek wśród uczuć”

i. Motywacja: rozumienie motywacji

ii. Psychologia i fizjologia emocji, ekspresja emocjonalna

iii. Emocje „problematyczne”: lęk, ból, rezygnacja

iv. Agresja i zachowania antyspołeczne

v. Stres i psychologia zdrowia

3. „Człowiek wśród innych ludzi”

i. Osobowość: teorie osobowości i różnic indywidualnych

ii. Struktura i funkcjonowanie grupy

iii. Przywództwo i władza

iv. Konflikt i współpraca

v. Wpływ społeczny i konformizm

Kurs składa się z wykładu i konwersatorium, podczas którego słuchacze pogłębią zrozumienie i znajomość problematyki podnoszonej podczas wykładu, samodzielnie opracowując studia przypadków.

Literatura:

Elliot Aronson, Thimothy Wilson, Robin Akert (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł (fragmenty); Douglas Kenrick, Steven Neuberg, Robert Cialdini (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice (fragmenty); Wiesław Łukaszewski (2003) Wielkie pytania psychologii (fragmenty); Gerd Mietzel (2014) Wprowadzenie do psychologii (fragmenty); Spencer A. Rathus (2004) Psychologia współczesna (fragmenty); Bogdan Wojciszke (2003) Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej (fragmenty); Philip Zimbardo (1995) Psychologia i życie (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawową terminologię psychologii

- posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej

- umie odróżnić interpretację psychologiczną od interpretacji przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych (np. socjologii)

- zna podstawowe teorie i twierdzenia psychologii ogólnej dotyczące procesów poznawczych, emocji, motywacji i procesów grupowych

Umiejętności:

- potrafi zastosować w procesie nauczania poznane zagadnienia (z obszaru procesów poznawczych, emocji i motywacji, procesów grupowych)

- potrafi formułować pogłębione sądy na temat motywów i przyczyn ludzkiego działania

- potrafi określić wpływ procesów grupowych na zachowanie jednostki

Kompetencje

- potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

- potrafi uczestniczyć w dyskusji

- potrafi argumentować stawiane tezy

- szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w dyskusji grupowej)

- jest świadomy konsekwencji realizowanych przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena za esej (na zadany temat) – 50%

- ocena za realizację zadań (opracowań studiów przypadków) – 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bossak-Herbst, Michał Chruszczewski
Prowadzący grup: Michał Chruszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.