Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński. Pismo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-JAW4-JJP Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Język japoński. Pismo
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ostatni semestr nauki pisma. Nauka ostatnich 410 znaków z obowiązkowej listy „znaków codziennego użytku” (Jōyō kanji). Program obejmuje także wiedzę teoretyczną związaną z szeroko rozumianym rozumieniem zasad słowotwórczych wyrazów sinojapońskich. Stanowi ona podstawę do praktycznych zastosowań tych złożeń w wyrażeniach frazeologicznych i zdaniach. Bardzo ważnym elementem kursu jest uporządkowanie słownictwa dotyczącego szeroko rozumianej wiedzy ogólnej. Służyć ma to usamodzielnieniu studentów z myślą o przyszłych wyjazdach do Japonii, planowanego zdawania egzaminu certyfikującego JLPT, poziom N2 lub N1, samodzielnych lektur w języku japońskim związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej i badaniami kulturoznawczymi .

Pełny opis:

1 Klucz pojęć.

(1) pojęcia podstawowe (czas, miejsce, przestrzeń, kierunek, ilość, cechy wyróżniające); (2) człowiek i relacje międzyludzkie; (3) kultura i sztuka; (4), prawo, państwo, instytucje; (5) ekonomia; (6) język, edukacja; (7) natura, nauka; (8) polityka, administracja, relacje międzynarodowe; (9) myśl, historia; (10) potrzeby bytowe.

2. Słowotwórcze sufiksy i prefiksy sinojapońskie.

3. Związki frazeologiczne kanyōku.

4. Czasowniki złożone.

5. Tłumaczenie pojęć na język polski.

6. Szybkie czytanie ze zrozumieniem.

7. Tworzenie własnych tekstów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Pismo japońskie, t. 1, 2, 3, red. K. Starecka, Nozomi, Warszawa 2007

• JLPT N1, Kanji, Target 1000, Ōbunsha, Tokyo 2015

• Korokēshon ga mi ni tsuku nihongo hyōgen renshūchō, Kenkyūsha, Tokyo 2013

• JLPT Shinkanzen masutā N1, 3Anetwork, Tokyo 2015

• JLPT Shinkanzen masutā N2, 3Anetwork, Tokyo 2013

• JLPT. Tsukau jun to rensō mappu de manabu kanji & goi N1, Kokushukan, Tokyo 2012

• R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, J, Pietrow, Gramatyka japońska, tom 2, WUJ, Kraków 2003

• Andrew N. Nelson, The Modern Reader's Japanese-English Character Dictionary, Tuttle Publishing

• Słowniki internetowe

Wyboru ćwiczeń dokonuje prowadzący.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• 1945znaków z listy „znaków codziennego użytku”, (Jōyō kanji).

• zasady słowotwórcze złożeń sinojapońskich.

• związki frazeologiczne kanyōku.

UMIEJĘTNOŚCI

• precyzyjne rozumienie znaczeń złożeń sinojapońskich.

• porządkowanie złożeń w grupy wg klucza pojęć.

• precyzyjne użycie złożeń i wyrażeń frazeologicznych w zależności od kontekstu wypowiedzi.

• precyzyjne tłumaczenie złożeń i wyrażeń na język polski.

POSTAWY

• samodzielność w kontakcie z tekstem japońskim.

• otwartość wobec nowych pojęć.

• chęć czytania tekstów w języku japońskim.

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach.

• Testy kontrolne śródsemestralne.

• Sprawdzian na koniec semestru:

- pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Trojanowska
Prowadzący grup: Marta Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.