Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teksty żródłowe klasyczne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-JAW4-LTK1 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Teksty żródłowe klasyczne 1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z klasycznego języka japońskiego na język polski. Tłumaczone są teksty z różnych epok: japońskiej kultury dworskiej, samurajskiej i mieszczańskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności tłumaczenia z klasycznego języka japońskiego na język polski utworów z różnych epok: japońskiej kultury dworskiej, samurajskiej, mieszczańskiej. Analizowane są różne style pisarskie, problem ekwiwalencji tłumaczeniowej, przypadki nieprzetłumaczalności uwarunkowanej kulturowo.

Literatura:

Czytanie i tłumaczenie wybranych tekstów z różnych epok

m.in. :

Zbiór dzieł literatury klasycznej, Shōgakkan 1972

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem powinien:

Wiedza:

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki) w perspektywie porównawczej [K_W02]

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki) [K_W03]

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim [K_W04]

- ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Japonii oraz o ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie [K_W05]

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Japonii właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub filozofii i studiów nad kulturą [K_W06]

- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Japonii [K_W07]

- ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii [K_W08]

- ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku japońskim (współczesnym i klasycznym) [K_W09]

Umiejętności:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu , również na podstawie materiałów źródłowych [K_U02]

- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami [K_U06]

- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U08]

- umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności [K_U09]

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Japonii w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa lub historii stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu japonistyki [K_U10]

- potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Japonii [K_U12]

- potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury/piśmiennictwa Japonii [K_U13]

- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2+ [K_U15]

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

- ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych [K_K06]

- rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz japońskiej [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.