Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka koreańskiego 2.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW2-GJK2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka koreańskiego 2.2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie zasad gramatycznych języka koreańskiego oraz utrwalenie materiału przedstawionego na wykładzie „Wiedza o języku koreańskim”, wyjaśnienie specyficznych dla tego języka struktur i problemów.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie pomóc studentom w czynnym opanowaniu gramatyki koreańskiej. W drugim roku nauki wprowadzane są trudniejsze elementy gramatyki charakterystyczne dla języka koreańskiego:

- przytaczanie (tryb nieświadka)

- forma bierna

- forma sprawcza (kauzatywna)

- honoryfikatywność

- czasownikowe i przymiotnikowe końcówki niefinitywne i finitywne

Literatura:

Korean Grammar for International Learners, Yonsei University Press

zbiory ćwiczeń oraz materiały własne prowadzącej

Efekty uczenia się:

Student powinien znać, rozumieć i umieć poprawnie stosować w mowie i w piśmie podstawowe struktury gramatyczne współczesnego języka koreańskiego.

WIEDZA:

- ma podstawową wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13]

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14]

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K_W15]

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06];

- posługuje się językiem koreańskim na poziomie ustalonym B1 [K_U12];

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim [K_U13];

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski [K_U14];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku koreańskim [K_U24];

KOMPETENCJE:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie [K-K01]

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności, kontrolne testy pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Paradowska
Prowadzący grup: Anna Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.