Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język koreański 4.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW2-JK4.1 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język koreański 4.1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: koreański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czynne opanowanie współczesnego języka koreańskiego na poziomie podstawowym. Zajęcia obejmują umiejętność czytania i pisania alfabetem /hangeul/, naukę języka literackiego, kolokwialnego oraz prasowego z elementami języka technicznego i administracyjnego. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz konwersacje.

Pełny opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się umiejętnością mówienia, pisania i czytania w języku koreańskim na poziomie średnio-zaawansowanym (B1).

Literatura:

1.Hangugeo 2; Seoul National University Language Research Institute; Moonjinmedia Co.,Ltd. 2000

2.Hangugeo 2 Workbook, Language Education Institute Seoul National University, Moonjimedia Co., Ltd. 2005

3.Materiały własne prowadzącej

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma dobrą wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12];

- ma dobrą świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13];

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W-14];

- ma dobrą wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K-W_15].

Umiejętności:

- potrafi czytać, analizować i interpretować proste teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Korei (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K-U_6];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K-U_9];

- posługuje się językiem koreańskim na poziomie B1 [K_U12];

- potrafi analizować i interpretować średnio-zaawansowane teksty źródłowe w języku koreańskim [K-U_13];

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Korei poprzez analizę językową/ filologiczną [K-U_15];

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U_16];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U_17];

- posiada umiejętność prezentacji średnio-zaawansowanych zagadnień z zakresu problematyki kulturowej Korei w języku koreańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Korei [K_U_21];

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku koreańskim [K_U_22];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku koreańskim [K_U_24].

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K-K03];

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

- ma świadomość znaczenia kultury Korei w kulturze światowej [K_K07];

- działa na rzecz udostępnienia i promowania spuścizny kulturowej i językowej Korei [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności, test zaliczeniowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Najbar-Miller
Prowadzący grup: Justyna Najbar-Miller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.