Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka pisma koreańskiego 2.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW2-NPK2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Nauka pisma koreańskiego 2.2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka koreańskiego na poziomie wynikającym z półtora roku nauki i kompetencje wynikające z udziału w wykładzie ‘Koreańskie systemy pisma’ w trakcie dwóch semestrów pierwszego roku studiów oraz w semestrze zimowym drugiego roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności pisania i czytania tekstow koreańskich w mieszanym systemie pisma – nauka około 150 nowych ideogramów chińskich i ich złożeń.

Pełny opis:

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu w semestrze letnim, student powinien umieć odczytywać i zapisywać proste teksty koreańskie w systemie mieszanym, tzw. kukhanmun hon’yongch’e.

Literatura:

Francis Y.T. PARK, SPEAKING KOREAN. A Guide to Chinese Characters, Seoul 1995.

Bruce K.Grant, A Guide to Korean Characters. Reading and Writing Hangŭl and Hanja, Seoul 1987.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

WIEDZA:

- ma podstawową wiedzę o języku koreańskim, jego strukturze, historii i piśmie [K_W12];

- ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13];

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K_W15];

UMIEJĘTNOŚCI:

- posługuje się językiem koreańskim na poziomie B1 [K_U12];

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim na poziomie B1 [K_U13];

- potrafi przełożyć proste teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski [K_U14];

- potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne, słowniki elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.) [K_U16];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

KOMPETENCJE:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

- ma świadomość odmienności kulturowej Korei i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla zrozumienia współczesnego świata [K_K05];

- ma świadomość znaczenia kultury Korei w kulturze światowej [K_K07].

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności, możliwość przeprowadzenia śródsemestralnych pisemnych testów kontrolnych, test zaliczeniowy pisemny po letnim semestrze I roku studiów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kozioł
Prowadzący grup: Kamila Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kozioł
Prowadzący grup: Kamila Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.