Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka i estetyka Korei

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW2-SiEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Sztuka i estetyka Korei
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie wybranych zjawisk artystycznych z tradycyjnej i współczesnej kultury koreańskiej.

Pełny opis:

Na przykładzie tradycyjnego malarstwa Korei, zostaną omówione reprezentatywne zjawiska tradycyjnej i współczesnej sztuki koreańskiej. Dodatkowo w sposób szczegółowy omówiona zostanie historia kinematografii koreańskiej.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu koreanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. [K_WO1];

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Korei [K_W08];

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Korei [K_W10];

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów sztuki właściwe dla wybranych teorii i szkół artystycznych Korei [K_W18];

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Korei [K_W19];

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (w szczególności malarstwa i kinematografii) Korei [k_U08];

- rozumie najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultury Korei [K_U10];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Korei w języku polskim oraz w języku koreańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Korei [K_U21];

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04];

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Korei [K_K08];

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, test zaliczeniowy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piwowarska
Prowadzący grup: Anna Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piwowarska
Prowadzący grup: Anna Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.