Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów koreańskich 3.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW3-LTK1 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów koreańskich 3.1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: koreański
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz tłumaczenia z języka koreańskiego na język polski dzięki wspólnej pracy z tekstami dopasowanymi do poziomu umiejętności językowych studentów III roku studiów I stopnia.

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe zasady obowiązujące przy tłumaczeniu z języka koreańskiego na język polski oraz główne błędy popełniane przez początkujących tłumaczy.

Pełny opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstów koreańskich na poziomie średnio-zaawansowanym.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

WIEDZA:

• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Korei [K_W05];

• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Korei [K_W06];

• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Korei [K_W07];

• ma obszerną wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12];

• ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13];

• ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K_W15];

• ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Korei [ K_W16];

UMIEJĘTNOŚCI:

• potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06];

• umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi lub tekstami o charakterze społecznym prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U07];

• posługuje się językiem koreańskim na poziomie B2 [K_U12];

• potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim [K_U13];

• potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski [K_U14];

• potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Korei poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15];

• potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16];

• potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku koreańskim [K_U24].

KOMPETENCJE:

• potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

• potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03].

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności, test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piwowarska
Prowadzący grup: Anna Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.