Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka pisma koreańskiego 3.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-KOW3-NPK1 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Nauka pisma koreańskiego 3.1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka koreańskiego na poziomie wynikającym z poprzednich semestrów nauki

Znajomość języka koreańskiego na poziomie wynikającym z poprzednich semestrów nauki (I i II rok studiów) oraz kompetencje wynikające z udziału w wykładzie ‘Koreańskie systemy pisma’.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności pisania i czytania tekstów koreańskich w mieszanym systemie pisma – nauka około 300nowych ideogramów chińskich i ich złożeń.

Pełny opis:

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu w semestrze zimowym, student powinien umieć odczytywać i zapisywaćproste teksty koreańskie w systemie mieszanym, tzw. kukhanmun hon’yongch’e.

Literatura:

Francis Y.T. PARK, SPEAKING KOREAN – A Guide to Chinese Characters, Seoul 1995.

Bruce K. Grant A Guide to Korean Characters. Reading and Writing Hangŭl and Hanja, Seoul 1987.

Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

WIEDZA:

ma podstawową wiedzę o języku koreańskim, jego strukturze, historii i piśmie [K_W12];

ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13];

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K_W15];

UMIEJĘTNOŚCI:

posługuje się językiem koreańskim na poziomie A2 [K_U12];

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim na poziomie B1+[K_U13];

potrafi przełożyć proste teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski [K_U14];

potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne, słowniki elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.) [K_U16];

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

KOMPETENCJE:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

ma świadomość odmienności kulturowej Korei i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla zrozumienia współczesnego świata [K_K05];

ma świadomość znaczenia kultury Korei w kulturze światowej [K_K07].

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności, możliwość przeprowadzenia śródsemestralnych pisemnych testów kontrolnych, test zaliczeniowy pisemny po letnim semestrze I roku studiów.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kozioł
Prowadzący grup: Kamila Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.