Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4-SIW3-SL Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania końcowych pracy seminaryjnych. Kolejne etapy to pomoc przy wyborze kierunkubadań i tematu, konsultacje w ramach przygotowania korpusu, doboru literatury specjalistycznej, metody oraz ustalenie zakresu materiałów chińskojęzycznych. Zdobycie umiejętności wykorzystana wiedzy o języku do samodzielnej analizy procesów i zjawisk językowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej na wybrany przez siebie temat z dziedziny chińskiej literatury, historii, sztuki, estetyki, religii, filozofii lub kultury. Proces przygotowania końcowych prac seminaryjnych:

uzgodnienie kierunku, tematu i zakresu prac seminaryjnych,

omówienie metodologii adekwatnej do badanego korpusu/zakresu poszczególnych prac; konfrontacja każdej planowanej pracy językoznawczej z teorią, szczegółowa dyskusja o zjawiskach i procesach językowych, których prace dotyczą

Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania końcowych pracy seminaryjnych. Kolejne etapy to pomoc przy wyborze kierunku badań i tematu, konsultacje w ramach przygotowania korpusu, doboru literatury specjalistycznej, metody oraz ustalenie zakresu materiałów chińskojęzycznych.

Zdobycie umiejętności wykorzystana wiedzy o kulturze i literaturze Chin do samodzielnej analizy procesów i zjawisk językowych. Część zajęć tegoseminarium poświęcona jest także zagadnieniom teoretycznym dotyczącym językoznawstwa ogólnego i sinologicznego, nawiązującym ściśle do zagadnień podjętych przez uczestników seminarium. uzgodnienie koniecznych dla każdej pracy materiałów źródłowych, pozwalających według odpowiedniego klucza tworzyć korpus,

określać stan wiedzy i analizować, zgodnie z teorią, podjęte zagadnienie, prezentacja kolejnych podejmowanych kroków przygotowania części teoretycznej i praktycznej pracy (tłumaczenie materiałów obcojęzycznych, w tym ustalonych źródeł chińskojęzycznych, korpus leksykalny i jego analiza); merytoryczna dyskusja grupy i opiekuna naukowego pracy,

dopracowanie planu pracy i konspektu przygotowywanie bibliografii, referencji i przypisów, umiejętne korzystanie ze źródeł i poprawne powoływanie się na nie.

Efekty uczenia się:

Wymagania brane pod uwagę w ocenie:

• Obecność i aktywność na zajęciach obowiązkowa; kontrola obecności.

• Konsultowane wcześniej zagadnienia powinny być przygotowane w sposób merytoryczny, z rzeczową argumentacją popartą

materiałami. Oceniany jest:

- proces przygotowania pracy

- aktywny udział w omawianiu poszczególnych zagadnień teoretycznych, kryteriów merytorycznych każdej pracy, kwerendy (swoich oraz

innych uczestników seminarium).

• W ocenie ciągłej brana pod uwagę jest systematyczność pracy i terminowość rozliczania się z poszczególnych etapów pracy (podany

harmonogram na stronie Zakładu Sinologii).

• Oddanie gotowej pracy w terminie jest warunkiem zaliczenia seminarium.

• Osobnej ocenie będzie podlegała praca dyplomowa (licencjacka), jej zawartość, zastosowana teoria/metoda, wykorzystane źródła,

argumentacja, egzemplifikacja przykładami z chińskiego kręgu kulturowego, układ i sposób przekazu.

• Ocena końcowej pracy dyplomowej (licencjackiej) jako rezultatu samodzielnej pracy akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem

poprawności pisania pracy, doboru, oceny i opracowania źródeł, zrealizowania w sposób wyczerpujący podjętego tematu/zagadnienia z

zakresu językoznawstwa sinologicznego

Zaliczenie roczne na zal. Obecność i aktywność na zajęciach obowiązkowa. Konsultowane wcześniej zagadnienia powinny być

przygotowane w sposób merytoryczny, z rzeczową argumentacją popartą materiałami. Oceniany jest proces przygotowania pracy,

aktywny udział w omawianiu poszczególnych zagadnień swoich oraz innych uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowej pracy dyplomowej (licencjackiej) jako rezultatu samodzielnej pracy akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem

poprawności pisania pracy, doboru, oceny i opracowania źródeł, zrealizowania w sposób wyczerpujący podjętego tematu/zagadnienia z

zakresu językoznawstwa sinologicznego

Zaliczenie roczne na zal. Obecność i aktywność na zajęciach obowiązkowa. Konsultowane wcześniej zagadnienia powinny być

przygotowane w sposób merytoryczny, z rzeczową argumentacją popartą materiałami. Oceniany jest proces przygotowania pracy,

aktywny udział w omawianiu poszczególnych zagadnień swoich oraz innych uczestników seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura, Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura, Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.