Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język arabski 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-AR2-JA5 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Język arabski 5
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują kontynuację nauki języka arabskiego (po pierwszym roku) w ramach kursu tego przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem jego praktycznego zastosowania. W trakcie nauki studenci zapoznają się ze współczesnym językiem literackim i tłumaczeniami, zwłaszcza językiem poezji, dramatu i niewielkich form prozatorskich.

Pełny opis:

Tematem ćwiczeń jest pogłębienie znajomości literackiego języka arabskiego, poznanie rozbudowanego systemu czasów i zdań warunkowych, budowa zdań złożonych, frazeologii i bogatej leksyki, sposobów obrazowanie. Poruszone zostają zależności między budową i znaczeniem oraz rozbudowany system wyrażeń pomocniczych i zwrotów jako form, stanowiących pomost pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyczną. Tematem zajęć jest rozwinięcie umiejętności praktycznego stosowania poznanej stylistyki języka arabskiego, a także prześledzenie omawianego materiału na wybranych tekstach literackich. Studenci opanują materia w aspekcie praktycznym i teoretycznym. Wiedza ta umożliwi im posługiwanie się językiem arabskim w praktyce, w czasie staży naukowych w krajach arabskim, a także w przyszłym życiu zawodowym, zwłaszcza w pracy tłumacza, a także przedsiębiorcy, dyplomaty, pracownika placówek oświatowych itd.

Literatura:

Tamer Z, An-numur fi al-yaum al-aszir

Tamer Z., Ar-ra’d

Tamer Z., Dimaszk al-haraik

Tamer Z., Rabi fi al-ramad

Wannus S. Al-fil ya malik az-Zaman, Damaszek 1997

Darwish M. Al-amal al-Kamila, Bejrut 1979

Durus fi al-arabiyya, Linguaphone Institute

Alf layla wa layla

Dżubran Khalil Dżubran wiersze wybrane

materiały własne prowadzącego

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna teksty na tematy wynikające ze struktur otaczającego świata [K_W12]

- zna zasady poprawnej wymowy w języku arabskim [K_W12]

- zna zasady posługiwania się jednym z podstawowych charakterów pisma arabskiego [K_W12]

- zna podstawowe zasady prowadzenia rozmów i dialogów w języku arabskim [K_W12]

- zna wyrażenia, zwroty i formy gramatyczne wystarczające do prowadzenia prostych rozmów [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka arabskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii regionu [K_W13]

umiejętności

-posługuje się językiem arabskim na poziomie B1 [[K_U12]

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

- potrafi formułować w języku arabskim wypowiedzi na piśmie i w formie ustnej na zadane tematy o znacznym stopniu trudności [K_U12]

- potrafi zgodnie z własna inwencją formułować zdania i dłuższe wypowiedzi na wybrane tematy [K_U12]

- potrafi prowadzić dialogi w języku arabskim [K_U17]

- potrafi czytać proste teksty literackie [K_U14]

- potrafi zrozumieć wypowiedzi przedstawicieli zróżnicowanych warstw i środowisk świata arabskiego [K_U17]

kompetencje

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata, czego egzemplifikacją jest wiedza o języku arabskim [K_K05]

- ma świadomość różnorodności, bogactwa leksykalnego języka arabskiego i złożoności jego struktur gramatycznych [K_K07]

- uznaje znaczenie języka arabskiego jako instrumentu jedności arabskiej [K_K06]

- ma świadomość miejsca i znaczenia języka arabskiego w kontekście kultury i historii regionu [K_K07]

- dzięki znajomość zapożyczeń z arabskiego i języków orientalnych w polszczyźnie, dzięki czemu ma świadomość kontaktów Polski z światem muzułmańskim w aspekcie historycznym [K_K09].

Metody i kryteria oceniania:

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

pisemne testy kontrolne

Końcowe zaliczenie ustne i pisemne

Kontrola obecności (w semestrze student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia zajęcia 3 razy, tj. 6 godzin)

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Georges Kass
Prowadzący grup: Georges Kass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Abdel Kader Mousleh
Prowadzący grup: Abdel Kader Mousleh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.