Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów hebrajskich 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-HE2-LTH2 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów hebrajskich 2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o literaturze hebrajskiej

Język hebrajski


Identyczne z wszystkimi przedmiotami dla pierwszego cyklu studiów.
Skrócony opis:

W czasie tych zajęć będzie czytana, dyskutowana i analizowana współczesna literatura hebrajska dla dzieci. Jest ona jedną z podstaw każdej kultury i jest to jeden z najważniejszych kluczy dla zrozumienia kultury Izraela. Każda jednostka lekcyjna będzie poświęcona jednej z książek należących do kanonu tej literatury.

Pełny opis:

Literatura dla dzieci jest jedyną z najważniejszych wspólnych podstaw każdej grupy kulturowej. To, co rodzice czytają swoim dzieciom a później to, co one same czytają, kształtuje ich kulturowy, społeczny i literacki horyzont. Te lektury stanowią również podstawę dla stowarzyszeń do jakich przynależą, języka, zabaw, tęsknot, pamięci zbiorowej i wspólnej kultury. W celu prawdziwego i głębokiego poznania każdej kultury człowiek powinien się zapoznać się z jej literaturą dla dzieci. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z tym ważnym aspektem izraelskiej tożsamości. W czasie roku akademickiego najważniejsza część hebrajskiego kanonu literatury dla dzieci będzie czytana i dyskutowana w klasie. Każda jednostka lekcyjna będzie poświęcona jednej z książek należących do kanonu tej literatury. Zaczniemy z tekstami łatwiejszymi przeznaczonymi dla najmłodszych dzieci, które są również łatwiejsze jeśli chodzi o poziom języka. W taki oto sposób pod koniec roku akademickiego będziemy czytać książki dla starszych dzieci i być może również dla nastolatków.

Literatura:

Yehuda Atlas

Jonathan Gefen

Edgar Keret

Shira Gefen

Miriam Yaln-Shtekelis

Meir Shalev

Lea Goldberg

Hayim Nahman Bialik

David Grossman

Yoram Teharlev

A-inHillel

Tirtsa Atar

J. BARR, Comparative Philology and the Text of the Old Testament. With Additions and Corrections. Winona Lake 1987.

M. COHEN, Agada shel Safah, Jerusalem (Akademon), 2007.

L. GLINERT, The Grammar of Modern Hebrew, Cambridge 1989.

I. Tsadka, Tahcbir szel Ivrit Modernit, Jeeusalem 1989.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego program:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie hebrajskojęzycznym; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ literatury/piśmiennictwo piśmiennictwa hebrajskojęzycznego. [K_W05]

- ma obszerną wiedzę o języku hebrajskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów [K_W13]

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z hebrajskiego na język polski. [K_W15]

Umiejętności:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06]

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie ustalonym zależnie od specjalności [K_U12]

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskiej. [K_U13]

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski. [K_U14]

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury żydów poprzez analizę językową/ filologiczną [ K_U15]

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim. . [K_U24]

Kompetencje:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) weryfikowana w oparciu o końcowe zaliczenie pisemne każdego semestru, oraz zadania pisemne (samodzielne wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności).

egzamin na koniec każdego semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shoshana Ronen
Prowadzący grup: Shoshana Ronen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shoshana Ronen
Prowadzący grup: Shoshana Ronen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.