Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka I języka indyjskiego - język tamilski 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-IN2-GIJIT4 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka I języka indyjskiego - język tamilski 4
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dla studentów II roku I stopnia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z gramatyki I języka indyjskiego (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) pomagają studentom opanować materiał teoretyczny i są prowadzone równolegle do wykładów z Wiedzy o I języku indyjskim.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację kursu gramatyki opisowej z I roku studiów I stopnia.

Ćwiczenia służą utrwaleniu, pogłębieniu i poszerzeniu praktycznej wiedzy o wybranych zjawiskach z zakresu fonologii, morfologii i składni I języka indyjskiego

Literatura:

M. Andronov, A Standard Grammar of Modern and Classical

Tamil, New Century Book House Pvt. Ltd., Madras 1969;

T. Lehmann: A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry Institute of

Linguistics and Culture, Pondicherry 1993.

J. Kusio, T. Herrmann, Język tamilski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

K_W12

ma obszerną wiedzę o I języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego strukturze, historii, piśmie

K_W13

ma świadomość złożonej natury wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Azji Południowej

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U12

posługuje się I językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultur obszaru Azji Południowej poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury Azji Południowej w kulturze światowej

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

końcowe zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kłoszewska
Prowadzący grup: Karolina Kłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.