Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

II język indyjski -sanskryt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-IN2-IIJIS Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: II język indyjski -sanskryt
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla zajęć w sem. II – zaliczony I semestr studiów

Dla zajęć w sem. III – zaliczony II semestr studiów


Skrócony opis:

Dwusemestralny kurs drugiego języka indyjskiego na poziomie podstawowym. Dla grup sanskryckich – język nowoindyjski (bengalski/hindi/tamilski), zależnie od aktualnej oferty dydaktycznej. Dla grup nowoindyjskich – sanskryt.

Pełny opis:

Dwusemestralny kurs drugiego języka indyjskiego na poziomie podstawowym. Dla grup sanskryckich – język nowoindyjski (bengalski/hindi/tamilski), zależnie od aktualnej oferty dydaktycznej. Dla grup nowoindyjskich – sanskryt.

Nauka języka od podstaw. Poznanie fonetyki oraz systemu pisma.

Elementy gramatyki opisowej z nauką praktyczną.

W wypadku kursu języka nowoindyjskiego – nauka czytania, pisania, mówienia i słuchania ze zrozumieniem. Posługiwanie się językiem bengalskim/hindi/tamilskim w stopniu podstawowym w codziennej komunikacji, obejmującej słownictwo z życia codziennego, jak również z języka potocznego.

W wypadku sanskrytu – nauka czytania prostych tekstów na poziomie podstawowym.

Literatura:

Literatura zostanie zalecona w zależności od nauczanego języka i osoby prowadzącej ćwiczenia

Efekty uczenia się:

K_W12

ma podstawową wiedzę o II języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego strukturze, historii, piśmie,

K_W13

ma świadomość złożonej natury wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Azji Południowej

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U12

posługuje się II językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie podstawowym

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U16

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.)

K_U17

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Azji Południowej

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury Azji Południowej w kulturze światowej

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

- bieżące przygotowanie i aktywność na zajęciach

- zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.