Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów I języka indyjskiego - Lektura tekstów sanskryckich 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-IN3-LTIJIS2 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów I języka indyjskiego - Lektura tekstów sanskryckich 2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest lekturze, analizie, interpretacji i przekładowi wybranych tekstów I języka indyjskiego (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski). Ma za zadanie wyrobienie u studenta umiejętności pracy z różnymi tekstami literackimi.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest lekturze, analizie i interpretacji wybranych tekstów I języka indyjskiego oraz ich przekładowi na język polski. Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności językowych studentów oraz poszerzenie i pogłębienie ich wiedzy o kulturze Indii, dodatkowo bowiem omawiany będzie społeczno-kulturowy kontekst czytanych utworów.

Literatura:

Ustala prowadzący, zależnie od grupy językowej

Efekty uczenia się:

K_W05

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze sanskryckiej oraz o literaturze i piśmiennictwie w języku bengalskim/hindi/tamilskim; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/teksty literackie/piśmiennictwo Azji Południowej

K_W06

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Azji Południowej

K_W07

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Azji Południowej

K_W12

ma obszerną wiedzę o I języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego strukturze, historii, piśmie

K_W13

ma świadomość złożonej natury wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Azji Południowej

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_W16

ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Azji Południowej

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U07

umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej a zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U12

posługuje się I językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultur obszaru Azji Południowej poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.)

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

Metody i kryteria oceniania:

– kontrola obecności;

– bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność;

– domowa praca semestralna (pisemny przekład wybranego fragmentu tekstu).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.