Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

II język orientalny - arabski3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-IR2-IIJOJA2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: II język orientalny - arabski3
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie kursu Lektorat języka arabskiego 1


Student powinien posiadać wiedzę ogólną o języku arabskim i umieć wytłumaczyć dzisiejszą sytuację językową świata arabskiego.

Powinien mieć opanowane wymienione poniżej elementy gramatyki:

- ortografia – hanza, krótkie i długie samogłoski

- fonologia

- budowa rzeczownika

- kategorie gramatyczne imion: liczba, rodzaj, przypadek i określoność

- odmiana rzeczownika – diptoty i triptoty

- budowa i odmiana przymiotnika

Powinien posiadać umiejętność czytania prostych czytanek, zadawania pytań, przedstawiania osób, opisu osób i sali.Skrócony opis:

Kontynuacja nauki podstaw języka arabskiego. W trakcie nauki studenci zapoznają się z kolejnymi elementami gramatyki (czasowniki, liczebniki), leksyki i frazeologii w szerszym zakresie (czytanie, konwersacja).

Pełny opis:

- budowa czasownika

- kategorie gramatyczne czasownika: osoba, liczba, rodzaj

- odmiana czasownika w czasie przeszłym

- odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

- liczebniki główne

- liczebniki porządkowe

- pozostałe liczebniki

- tryby czasownika (oznajmujący, łączący, ścięty, rozkazujący)

- konwersacja i czytanki ćwiczące w/w elementy gramatyki oraz rozszerzające słownictwo: jedzenie, opis miasta, codzienne czynności, członkowie rodziny

- ćwiczenie nabytych wcześniej elementów gramatyki oraz słownictwa

Literatura:

Abbas, Adnan, Yacoub, George, Język arabski dla Polaków, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996 (II wyd. 1999, 2004, 2006), s. 223.

Danecki, Janusz, Gramatyka języka arabskiego, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1994 (II wyd. 2001, 2007, t. 1 s. 504 i 2, s. 244), s. 597.

Kozłowska, Jolanta, Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1996, s. 175.

Krahl, Günther, Reuschel, Wolfgang i in., Lehrbuch des modernen Arabisch. Neue Ausgabe, Langenscheidt, Leipzig-Berlin 2003 (I wyd. 1974), s. 636.

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować wiedzę ogólną o języku arabskim i umieć wytłumaczyć dzisiejszą sytuację językową świata arabskiego.

Wiedza:

- posiada wiedzę o języku arabskim na poziomie A1 K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka arabskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury świata arabskiego K_W13

Umiejętności:

- posługuje się językiem arabskim na poziomie A1 K_U12

- potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

kontrola obecności – 10%

końcowe zaliczenie pisemne – 55%

końcowe zaliczenie ustne – 15%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Nalborczyk
Prowadzący grup: Agata Nalborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.