Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów japońskich 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW2-LTJ2 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów japońskich 2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie pełnego kursu języka japońskiego na I roku

studiów stacjonarnych/niestacjonarnych I stopnia (Język japoński, gramatyka języka japońskiego, Pismo japońskie)

Znajomość języka japońskiego na poziomie I roku studiów I stopnia

(Język japoński, gramatyka języka japońskiego, Pismo japońskie)Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czytanie i tłumaczenie tekstów na język polski z podręcznika do Praktycznej nauki języka japońskiego dla II roku, poziom średniozaawansowany (Chūkyū nihongo) oraz wybranych tekstów z egzaminów próbnych na poziom N3

Pełny opis:

Czytanie i tłumaczenie tekstów na język polski z podręcznika do Praktycznej nauki języka japońskiego dla II roku, poziom średniozaawansowany (Chūkyū nihongo) oraz wybranych tekstów z Nihonjin no isshō (Życie Japończyka).

1. Iro no imeeji (Wyobrażenia kolorów)

2. Fuben na chūshajō (Niewygodny parking)

3. Anaunsu to shinsetsu (Ogłoszenia a grzeczność)

4. Taimu kapuseru (Kapsuła czasu)

5. Yume no jidō unten (Automatyczny kierowca w trakcie snu)

6. Ginessubukku ni chōsen (Pobicie rekordu w księdze Guinessa)

7. 100% Uranaishi (100%-owy wróżbita)

8. Yaruki (Motywacja)

9. Shō ga nai (Nic nie można zrobić)

10. Iro iro na sentaku (Różne wybory)

11. Kakugen, meigen (Przysłowia, złote myśli)

12. Kodomo no toki no yume (Marzenia z dzieciństwa)

13. Tsuyu (Pora deszczowa)

14. Soboku na gimon (Proste pytanie)

Lektura wybranych tekstów z egzaminów próbnych na poziom N3

Literatura:

1. Nyū aprōchi Chūkyū nihongo (Praktycznej nauki języka japońskiego, poziom średniozaawansowany - nowatorskie podejście), Tōkyō daigaku ryūgakusei nihongo kyōiku senta, Gobun Kenkyūsha, Tokio 2015

2. Nihongo nōryoku shiken N3 (Egzamin państwowy z języka japońskiego poziom N3) Yamamoto Kyōko (red.) Aruku shuppansha 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Japonii; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ piśmiennictwo Japonii (K_W05)

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii (K_W06)

- ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) (K_W12)

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii (K_W13)

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski (K_W15)

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii (K_W16)

Umiejętności

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym (K_U06)

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności (K_U07)

-potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim (K_U13)

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski (K_U14)

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną

(K_U15)

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) (K_U16)

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim (K_U24)

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne (K_K02)

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur (K_K03)

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulture światowej (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na ćwiczeniach (zgodnie z regulaminem Wydziału Orientalistycznego)

W trakcie zaliczenia pisemnego na ocenę student musi poprawnie przetłumaczyć pisemnie fragment tekstu w języku japońskim przy użyciu słownika.

80% poprawność gramatyczna

20% styl przekładu

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym i po semestrze letnim

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Czytanie i tłumaczenie tekstów na język polski z podręcznika do Praktycznej nauki języka japońskiego dla II roku, poziom średniozaawansowany (Chūkyū nihongo) oraz wybranych tekstów z egzaminów próbnych na poziom N3

Pełny opis:

Czytanie i tłumaczenie tekstów na język polski z podręcznika do Praktycznej nauki języka japońskiego dla II roku, poziom średniozaawansowany (Chūkyū nihongo) oraz wybranych tekstów z Nihonjin no isshō (Życie Japończyka).

1. Iro no imeeji (Wyobrażenia kolorów)

2. Fuben na chūshajō (Niewygodny parking)

3. Anaunsu to shinsetsu (Ogłoszenia a grzeczność)

4. Taimu kapuseru (Kapsuła czasu)

5. Yume no jidō unten (Automatyczny kierowca w trakcie snu)

6. Ginessubukku ni chōsen (Pobicie rekordu w księdze Guinessa)

7. 100% Uranaishi (100%-owy wróżbita)

8. Yaruki (Motywacja)

9. Shō ga nai (Nic nie można zrobić)

10. Iro iro na sentaku (Różne wybory)

11. Kakugen, meigen (Przysłowia, złote myśli)

12. Kodomo no toki no yume (Marzenia z dzieciństwa)

13. Tsuyu (Pora deszczowa)

14. Soboku na gimon (Proste pytanie)

Lektura wybranych tekstów z egzaminów próbnych na poziom N3

Literatura:

1. Nyū aprōchi Chūkyū nihongo (Praktycznej nauki języka japońskiego, poziom średniozaawansowany - nowatorskie podejście), Tōkyō daigaku ryūgakusei nihongo kyōiku senta, Gobun Kenkyūsha, Tokio 2015

2. Nihongo nōryoku shiken N3 (Egzamin państwowy z języka japońskiego poziom N3) Yamamoto Kyōko (red.) Aruku shuppansha 2011

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.