Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński 6 - Kompozycja tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-JJ6KT Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język japoński 6 - Kompozycja tekstu
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone PNJ na II roku studiów.

Wiedza zdobyta na PNJ na II roku

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach z pisma japońskiego studenci opanowują rozpoznawanie stylu kakikotoba (języka pisanego) i hanashikotoba (języka mówionego) oraz ćwiczą umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Podczas kursu opracowywanie jednego tematu podzielone będzie na trzy części:

1. Zapoznawanie się z rozmaitymi stylami i użyciem języka poprzez lekturę różnych materiałów źródłowych (artykuły z gazet, ćwiczenia gramatyczne)

2. Samodzielne pisanie wypracowania w domu

3. Sprawdzenie wypracowań i praca nad błędami.

Studenci zobowiązani są na czas oddawać wypracowania na papierze genkōyōshi. Wszelkie opóźnienia bez uzasadnionej przyczyny nie będą usprawiedliwiane.

Literatura:

“Nihongo sakubun I”, Senmon Kyōiku Shuppan, 1995.

Materiały uzupełniające z prasy i Internetu przygotowywane na bieżąco.

“Nihongo sakubun I”, Senmon Kyōiku Shuppan, 1995.

Additional material from various Japanese textbooks, press and the Internet provided by the teacher

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- poszerzy zakres wykorzystywanego słownictwa

- zdobędzie wiedzę na temat zasad pisania wypracowań na blankiecie genkōyōshi

- utrwali podstawowe umiejętności pisania w języku japońskim oraz formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się oceny pisemnych testów kontrolnych oraz oceny za przedstawiane eseje pisemne (sakubun)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yoko Fujii Karpoluk
Prowadzący grup: Yoko Fujii Karpoluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z II roku studiów. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Na zajęciach z kompozycji tekstu studenci opanowują rozpoznawanie stylu kakikotoba (języka pisanego) i hanashikotoba (języka mówionego) oraz ćwiczą umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z roku II. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Dyktando zdań j. japońskiego i zrozumienie treści tekstu po szybkim przeczytaniu.

Przewiduje się następujące formy pracy na zajęciach:

- dyskusja na tematy z życia codziennego i aktualnych problemów społecznych, poruszane w serialach - tematy: relacje między kobietami i mężczyznami, małżeństwo, rodzina; role społeczne związane z płcią i ich przemiany, system edukacji, kuchnia japońska

- poszerzanie zakresu słownictwa – wykorzystanie tekstów uzupełniających z podręczników, prasy i Internetu

- Zapoznawanie się z rozmaitymi stylami i użyciem języka poprzez lekturę różnych materiałów źródłowych (artykuły z gazet, ćwiczenia gramatyczne)

- Samodzielne pisanie wypracowania w domu

- Sprawdzenie wypracowań i praca nad błędami.

Studenci zobowiązani są na czas oddawać wypracowania na papierze genkōyōshi.

Literatura:

Nihongo sakubun I, Senmon Kyōiku Shuppan, 1993

Nihongo sakubun II, Senmon Kyōiku Shuppan, 1995

Jōkyū Nihongo, edited by the University of Foreign Languages, 2010

Nihon o hanasō 15 no teema de manabu Nihon jijō, Nippon Steel Human Resources Development Co., Ltd. and Japan College of Foreign Languages, Japan Times Ltd., 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yoko Fujii Karpoluk
Prowadzący grup: Yoko Fujii Karpoluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja programu z II roku studiów. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Na zajęciach z kompozycji tekstu studenci opanowują rozpoznawanie stylu kakikotoba (języka pisanego) i hanashikotoba (języka mówionego) oraz ćwiczą umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Kontynuacja programu z roku II. Informacje na temat użycia idiomów. Konstrukcje zdań bardziej złożonych - sposoby łączenia zdań podrzędnych. Dyktando zdań j. japońskiego i zrozumienie treści tekstu po szybkim przeczytaniu.

Przewiduje się następujące formy pracy na zajęciach:

- dyskusja na tematy z życia codziennego i aktualnych problemów społecznych, poruszane w serialach - tematy: relacje między kobietami i mężczyznami, małżeństwo, rodzina; role społeczne związane z płcią i ich przemiany, system edukacji, kuchnia japońska

- poszerzanie zakresu słownictwa – wykorzystanie tekstów uzupełniających z podręczników, prasy i Internetu

- Zapoznawanie się z rozmaitymi stylami i użyciem języka poprzez lekturę różnych materiałów źródłowych (artykuły z gazet, ćwiczenia gramatyczne)

- Samodzielne pisanie wypracowania w domu

- Sprawdzenie wypracowań i praca nad błędami.

Studenci zobowiązani są na czas oddawać wypracowania na papierze genkōyōshi.

Literatura:

Nihongo sakubun I, Senmon Kyōiku Shuppan, 1993

Nihongo sakubun II, Senmon Kyōiku Shuppan, 1995

Jōkyū Nihongo, edited by the University of Foreign Languages, 2010

Nihon o hanasō 15 no teema de manabu Nihon jijō, Nippon Steel Human Resources Development Co., Ltd. and Japan College of Foreign Languages, Japan Times Ltd., 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.