Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczny język japoński 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-KJJ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczny język japoński 1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw gramatyki klasycznego języka japońskiego (bungo, kobun), a ich celem jest zdobycie umiejętności czytania i przekładu tekstów napisanych w języku starojapońskim. W V i VI semestrze główny nacisk zostanie położony na opanowanie podstawowych form gramatycznych, ortografii, słownictwa oraz form stylistycznych języka klasycznego. Oprócz doskonalenia umiejętności językowych ważną częścią zajęć będzie kontakt z naturalnym językiem starojapońskim poprzez lekturę specjalnie opracowanych tekstów oryginalnych.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw gramatyki klasycznego języka japońskiego (bungo i kanbun), a ich celem jest zdobycie umiejętności czytania tekstów napisanych w języku starojapońskim. W I semestrze główny nacisk zostanie położony na opanowanie podstawowych form gramatycznych, ortografii, słownictwa oraz form stylistycznych języka klasycznego. Oprócz doskonalenia umiejętności językowych ważną częścią zajęć będzie kontakt z naturalnym językiem starojapońskim poprzez lekturę specjalnie opracowanych tekstów oryginalnych.

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące tematy: różnice pomiędzy współczesnym a klasycznym językiem japońskim, struktury gramatyczne (partykuły, czasowniki posiłkowe, język honoryfikatywny), leksyka, analiza gramatyczna struktur językowych, jak również rozumienie tekstów.

Na potrzeby zajęć zostaną wybrane fragmenty tekstów pochodzące z dzieł literackich i historycznych następujących okresów: Heian (VIII-XIIw.), Kamakura (XII-XIVw.), Muromachi (XIV-XVIw.) i Edo (XVI-XIX w.).

Literatura:

Iwona Kordzińska-Nawrocka, Klasyczny język japoński, WUW 2012

wybrane teksty literatury klasycznej

Taketori monogatari, otogizoshi, Ise monogatari

Efekty uczenia się:

Wiedza absolwent

-ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) P6S_WG

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii P6S_WK

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł P6S_UW

-potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu P6S_UW

-posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii P6S_UK

-potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata P6S_UW

-potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski P6S_UK

-potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną P6S_UW

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P6S_KK

-potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne P6S_KO

-potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur P6S_KO

-potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, test semestralny,test na zakończenie z materiału w I

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kordzińska-Nawrocka
Prowadzący grup: Iwona Kordzińska-Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw gramatyki klasycznego języka japońskiego (bungo i kobun), a ich celem jest zdobycie umiejętności czytania tekstów napisanych w języku starojapońskim.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw gramatyki klasycznego języka japońskiego (bungo i kobun), a ich celem jest zdobycie umiejętności czytania tekstów napisanych w języku starojapońskim. W I semestrze główny nacisk zostanie położony na opanowanie podstawowych form gramatycznych, ortografii, słownictwa oraz form stylistycznych języka klasycznego. Oprócz doskonalenia umiejętności językowych ważną częścią zajęć będzie kontakt z naturalnym językiem starojapońskim poprzez lekturę specjalnie opracowanych tekstów oryginalnych.

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące tematy: różnice pomiędzy współczesnym a klasycznym językiem japońskim, struktury gramatyczne (partykuły, czasowniki posiłkowe, język honoryfikatywny), leksyka, analiza gramatyczna struktur językowych, jak również rozumienie tekstów.

Na potrzeby zajęć zostaną wybrane fragmenty tekstów pochodzące z dzieł literackich i historycznych następujących okresów: Heain (VIII-XIIw.), Kamakura (XII-XIVw.), Muromachi (XIV-XVIw.) i Edo (XVI-XIX w.).

Literatura:

Kordzińska-Nawrocka Iwona, Klasyczny język japoński (Classical Japanese), WUW, Warszawa 2012

Nakamura Kikuichi, Kiso kara wakaru kobuntango (Podstawowe słownictwo języka klasycznego/ Basic Vocabulary of Classical Japanese), Nichieisha, Tokyo 1983

Murakami Motojiro, Koten bunkaishaku no kōshiki (Formy stylistyczne języka klasycznego/ Stylistic forms of classical Japanese),Gakushūkenkyūsha, Tokyo 1966

Nakano Yūichi, Kiso kara wakaru kobun (Podstawy klasycznego języka japońskiego/ Basic Classical Japanese), Nichieisha, Tokyo 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.