Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów japońskich 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-LTJ4 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów japońskich 4
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie I i II roku trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Student powinien opanować wiedzę z dziedziny języka japońskiego, gramatyki oraz kultury Japonii, jaka wymagana jest do zaliczenia pierwszych dwóch lat trzyletnich studiów licencjackich pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są rodzajem wprowadzenie w dziedzinę tłumaczenia z języka japońskiego literatury współczesnej.

Pełny opis:

Zajęcia są rodzajem wprowadzenie w dziedzinę tłumaczenia z języka japońskiego literatury współczesnej. Analizowane są różne style pisarskie, problem ekwiwalencji tłumaczeniowej, przypadki nieprzetłumaczalności uwarunkowanej kulturowo. Praca nad pogłębionym zrozumieniem i tłumaczeniem tekstów japońskich będzie jednocześnie okazją do dyskusji nad zjawiskami literackimi, zachodzącymi w ostatnich latach w Japonii.

Literatura:

Makino S. Hatasa Y., Dokkai (Lektura tekstów), [w serii:] Gaikokujin no tame no nihongo reibun mondai (Przykłady zdań w języku japońskim dla obcokrajowców), Tokyo 1988, t. 18.Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Od teorii do praktyki, Warszawa 1993

Teksty źródłowe wybierane w czasie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Japonii; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ piśmiennictwo Japonii (K_W05)

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii (K_W06)

- ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) (K_W12)

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii (K_W13)

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski (K_W15)

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii (K_W16)

Umiejętności

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym (K_U06)

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności (K_U07)

-potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim (K_U13)

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski (K_U14)

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną

(K_U15)

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) (K_U16)

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim (K_U24)

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne (K_K02)

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur (K_K03)

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulture światowej (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na ćwiczeniach (zgodnie z regulaminem Wydziału Orientalistycznego)

W trakcie zaliczenia pisemnego na ocenę student musi poprawnie przetłumaczyć pisemnie fragment tekstu w języku japońskim przy użyciu słownika.

80% poprawność gramatyczna

20% styl przekładu

Kontrola obecności

Zaliczenie na ocenę po semestrze

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich

Pełny opis:

Czytanie i tłumaczenie z języka japońskiego na polski tekstów z podręczników do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego N2 oraz fragmentów japońskich utworów literackich.

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Literatura:

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Uwagi:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.