Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pismo japońskie 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-PJ5 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Pismo japońskie 5
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie I i II roku trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz dwuletniego kursu pisma japońskiego.


Student powinien mieć opanowaną treść dwóch pierwszych tomów podręcznika do pisma japońskiego. A także opanowaną wiedzę z dziedziny współczesnego języka japońskiego i kultury Japonii, jaka wymagana jest do zaliczenia pierwszych dwóch lat trzyletnich studiów licencjackich pierwszego stopnia.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Trzecia i ostatnia część trzyletniego kursu pisma japońskiego.

Na III roku licencjackim celem jest opanowanie przez studentów ostatnich 659 znaków kanji tworzących „Zestaw znaków codziennego użytku” (Jōyō kanji). Pełna ich liczba to 1945 ideogramów.

Pełny opis:

Podczas trzeciego roku nauki pisma studenci poznają ostatnią część „znaków codziennego użytku”, to jest 659 znaków kanji występujących w podręczniku Pismo japońskie, t. III, wyd. Nozomi 2010, stale wykorzystywanym podczas zajęć z pisma dla III roku studiów licencjackich. Na zajęciach omawiane są sposoby prawidłowego zapisu znaków (kolejność kresek), ich struktura, ich znaczenie, etymologia, sposoby czytania (sino-japońskie, japońskie), przykładowe złożenia z innymi znakami, homonimy. Ćwiczenia polegają m.in. na przekształcaniu zdań podanych w transkrypcji Hepburna w zapis składający się ze znaków kanji oraz sylabariuszy (kana). A także na działaniu odwrotnym – umiejętności prawidłowej lekcji ideogramów (lub ich złożeń) występujących w różnych tekstach – książkach, gazetach, szyldach, ogłoszeniach itp.

Materiały pomocnicze

The New Nelson Japanese-English Character Dictionary, red. Haig, John H., Tokyo 1997

Shirakawa Shizuka, Jōyō jikai (Interpretacja „znaków codziennego użytku), Tokyo 2003

Tsujii Keiun, Zusetsu kanji no naritachi jiten (Ilustrowany słownik etymologiczny znaków kanji), Tokyo 2001

Kanji kakijun (Kolejność pisania znaków chińskich)

Literatura:

Pismo japońskie, tom III, red. Katarzyna Starecka, Nozomi 2010.

Materiały pomocnicze/ additional materials

The New Nelson Japanese-English Character Dictionary, red. Haig, John H., Tokyo 1997

Shirakawa Shizuka, Jōyō jikai (Interpretacja „znaków codziennego użytku), Tokyo 2003

Tsujii Keiun, Zusetsu kanji no naritachi jiten (Ilustrowany słownik etymologiczny znaków kanji), Tokyo 2001

Kanji hitsujun (Kolejność pisania znaków chińskich)

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

-ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) [K-W12]

-ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii [K-W13]

-ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuacją kulturową i polityczną świata [K-W14]

-ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski [K-W15]

Umiejętności:

-potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K-U06]

-potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K-U16]

-potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii [K-U17]

-potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim [K-U24]

Kompetencje:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K-K01]

-ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej [K-K07]

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach.

• Testy kontrolne

• Sprawdzian na koniec semestru:

- pisemny

W semestrze dopuszczone dwie (2) nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Greń
Prowadzący grup: Jędrzej Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.