Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pismo japońskie 6

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-PJ6 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Pismo japońskie 6
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć z pisma japońskiego na II roku studiów.

Opanowanie materiału przewidzianego na zajęciach z pisma I i II roku studiów (łącznie 1285 ideogramów).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Trzeci etap nauki pisma japońskiego w ramach kursu, mającego na celu przyswojenie przez studentów sylabariuszy (hiragana, katakana) oraz 2 136 znaków kanji tworzących „Zestaw znaków codziennego użytku” (Jōyō kanji).

Pełny opis:

Podczas trzeciego roku nauki pisma japońskiego studenci poznają kolejnych 850 znaków kanji składających się na tzw. Zestaw znaków codziennego użytku (Jōyō kanji). Na zajęciach omawiane są sposoby prawidłowego zapisu znaków (kolejność kresek), ich znaczenie, etymologia, sposoby czytania (sinojapońskie, rdzennie japońskie), przykładowe złożenia z innymi znakami, homonimy. Ćwiczenia polegają m.in. na przekształcaniu zdań podanych w transkrypcji Hepburna w zapis składający się ze znaków kanji oraz sylabariuszy (kana).

Literatura:

Pismo japońskie, pr. zbiorowa, Warszawa 2010, t. 3; Emori K., Kanji hitsujun handobukku (Kolejność pisania kresek w znakach. Podręcznik), Tokyo 1985; Kamada T., Yoneyama T., Daikangorin (Wielki zbiór słów pochodzenia chińskiego), Tokyo 1992; Morohashi T., Daikanwa jiten (Wielki słownik znaków chińskich), Tokyo 1994; Shirakawa Sh., Jōyō jikai (Interpretacja „znaków codziennego użytku”), Tokyo 2003; Tsujii K., Zusetsu kanji no naritachi jiten (Ilustrowany słownik etymologiczny znaków kanji), Tokyo 2001; The New Nelson Japanese-English Character Dictionary, red. Haig, John H., Tokyo 1997.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

-ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) [K-W12]

-ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii [K-W13]

-ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuacją kulturową i polityczną świata [K-W14]

-ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski [K-W15]

Umiejętności:

-potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K-U06]

-potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K-U16]

-potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii [K-U17]

-potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim [K-U24]

Kompetencje:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K-K01]

-ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej [K-K07]

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie będą stosowane następujące kryteria:

- obecność na zajęciach,

- testy cząstkowe w trakcie semestru,

- zaliczenie pisemne po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Greń
Prowadzący grup: Jędrzej Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Greń
Prowadzący grup: Jędrzej Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.