Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie I-II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW3-SL1l Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I-II
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie proseminarium na II roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematy prac licencjackich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej bibliografii.

Pełny opis:

Tematy prac licencjackich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej ilości materiałów. Preferowane są tematy dotyczące doktryny i praktyki religijnej sintoizmu oraz japońskiego buddyzmu, synkretyzmu buddyzmu i sintoizmu w Japonii, etosu samurajskiego (bushido), japońskiego neokonfucjanizmu, japońskiego chrześcijaństwa, współczesnej filozofii w Japonii

Literatura:

Wiesław Kotański, Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963

Wiesław Kotański, W kręgu shintoizmu t.I i t.II, Warszawa 1995

Jolanta Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1977

Hori Ichirō, Folk Religion in Japan, University of Tokyo Press, Tokio 1968

Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przekład i przypisy: Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986

Kitagawa Joseph, Religion in Japanese History, Columbia University Press, New York 1966

Nihon no kamigami no jiten (Słownik bóstw japońskich), red. Sonoda Minoru, Mogi Sakae, Gakken, Tokio 2004

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Plutschow Herbert, Matsuri. The Festivals of Japan, Japan Library, Avon 1996

Suwa Haruo, Nihon no matsuri to geinō (Japońskie święta religijne a sztuki występy artystyczne), Yoshikawa Hiroshi Bunkan, Tokio 1998

Hisamatsu Shin’ichi, Tōyōteki mu (Nicość Wschodu), Kōdansha, Tōkyō 1987

Hisamatsu Shin’ichi, Jinrui no chikai (Przyrzeczenie człowieczeństwa), Hōzōkan, Kyōto 1984

Hisamatsu Shin’ichi, Bukkyō kōza (Wykłady na temat buddyzmu), Hōzōkan, Kyōto 1990-1991

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, PWN, Warszawa 2004

Kozyra Agnieszka, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Nozomi, Warszawa 2007

Suzuki T. Daisetsu, Zen no shisōshi kenkyū (Studia nad historią myśli zen), Matsugaoka Bunko, Tōkyō 1968

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Japonii; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ piśmiennictwo Japonii (K_W05)

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii (K_W06)

- ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) (K_W12)

- ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii (K_W13)

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski (K_W15)

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii (K_W16)

Umiejętności

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym (K_U06)

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności (K_U07)

-potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim (K_U13)

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski (K_U14)

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną

(K_U15)

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) (K_U16)

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim (K_U24)

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne (K_K02)

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur (K_K03)

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulture światowej (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenione zostaną referaty stanowiące podstawę pracy licencjackiej oraz praca licencjacka na wybrany przez studenta temat. Pod uwagę wzięty zostanie struktura pracy, bibliografia, odsyłacze, umiejętność stawiania tez i ich udowodnienia.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Huszcza, Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra, Beata Kubiak Ho-Chi
Prowadzący grup: Romuald Huszcza, Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra, Beata Kubiak Ho-Chi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematy prac licencjackich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej bibliografii.

Pełny opis:

Tematy prac licencjackich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej ilości materiałów. Preferowane są tematy dotyczące doktryny i praktyki religijnej sintoizmu oraz japońskiego buddyzmu, synkretyzmu buddyzmu i sintoizmu w Japonii, etosu samurajskiego (bushido), japońskiego neokonfucjanizmu, japońskiego chrześcijaństwa, współczesnej filozofii w Japonii

Literatura:

Wiesław Kotański, Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963

Wiesław Kotański, W kręgu shintoizmu t.I i t.II, Warszawa 1995

Jolanta Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1977

Hori Ichirō, Folk Religion in Japan, University of Tokyo Press, Tokio 1968

Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przekład i przypisy: Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986

Kitagawa Joseph, Religion in Japanese History, Columbia University Press, New York 1966

Nihon no kamigami no jiten (Słownik bóstw japońskich), red. Sonoda Minoru, Mogi Sakae, Gakken, Tokio 2004

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Plutschow Herbert, Matsuri. The Festivals of Japan, Japan Library, Avon 1996

Suwa Haruo, Nihon no matsuri to geinō (Japońskie święta religijne a sztuki występy artystyczne), Yoshikawa Hiroshi Bunkan, Tokio 1998

Hisamatsu Shin’ichi, Tōyōteki mu (Nicość Wschodu), Kōdansha, Tōkyō 1987

Hisamatsu Shin’ichi, Jinrui no chikai (Przyrzeczenie człowieczeństwa), Hōzōkan, Kyōto 1984

Hisamatsu Shin’ichi, Bukkyō kōza (Wykłady na temat buddyzmu), Hōzōkan, Kyōto 1990-1991

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, PWN, Warszawa 2004

Kozyra Agnieszka, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Nozomi, Warszawa 2007

Suzuki T. Daisetsu, Zen no shisōshi kenkyū (Studia nad historią myśli zen), Matsugaoka Bunko, Tōkyō 1968

Uwagi:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra
Prowadzący grup: Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematy prac licencjackich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej bibliografii.

Pełny opis:

Tematy prac licencjackich dotyczących religii lub filozofii Japonii są proponowane przez studentów, zgodnie z ich zainteresowaniami. Jedynym warunkiem jest zebranie wystarczającej ilości materiałów. Preferowane są tematy dotyczące doktryny i praktyki religijnej sintoizmu oraz japońskiego buddyzmu, synkretyzmu buddyzmu i sintoizmu w Japonii, etosu samurajskiego (bushido), japońskiego neokonfucjanizmu, japońskiego chrześcijaństwa, współczesnej filozofii w Japonii

Literatura:

Wiesław Kotański, Zarys dziejów religii w Japonii, Warszawa 1963

Wiesław Kotański, W kręgu shintoizmu t.I i t.II, Warszawa 1995

Jolanta Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1977

Hori Ichirō, Folk Religion in Japan, University of Tokyo Press, Tokio 1968

Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przekład i przypisy: Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986

Kitagawa Joseph, Religion in Japanese History, Columbia University Press, New York 1966

Nihon no kamigami no jiten (Słownik bóstw japońskich), red. Sonoda Minoru, Mogi Sakae, Gakken, Tokio 2004

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983

Plutschow Herbert, Matsuri. The Festivals of Japan, Japan Library, Avon 1996

Suwa Haruo, Nihon no matsuri to geinō (Japońskie święta religijne a sztuki występy artystyczne), Yoshikawa Hiroshi Bunkan, Tokio 1998

Hisamatsu Shin’ichi, Tōyōteki mu (Nicość Wschodu), Kōdansha, Tōkyō 1987

Hisamatsu Shin’ichi, Jinrui no chikai (Przyrzeczenie człowieczeństwa), Hōzōkan, Kyōto 1984

Hisamatsu Shin’ichi, Bukkyō kōza (Wykłady na temat buddyzmu), Hōzōkan, Kyōto 1990-1991

Kozyra Agnieszka, Filozofia zen, PWN, Warszawa 2004

Kozyra Agnieszka, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Nozomi, Warszawa 2007

Suzuki T. Daisetsu, Zen no shisōshi kenkyū (Studia nad historią myśli zen), Matsugaoka Bunko, Tōkyō 1968

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.