Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język akadyjski, część II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-KWS2-JAII2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język akadyjski, część II
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie podstawowego kursu języka akadyjskiego, równoległe uczęszczanie na zajęcia „Wiedza o języku akadyjskim”.

Znajomość materiału przerobionego podczas I-ego roku nauki.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z języka akadyjskiego (poziom zaawansowany).

Pełny opis:

Czytanie prostych tekstów klinowych w grafii nowoasyryjskiej: Gilgamesz (tabl. XI), annały asyryjskie.

Literatura:

W. von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma 1952,

Th. Bauer, Akkadische Lesestuecke, Roma 1953;

J. Huehnergard, A Grammar of Akkadian, Atlanta, Georgia 1997,

Black/George/Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden 2000.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

Wiedza:

- zna historię rozwoju języka akadyjskiego,

- zna przerobiony materiał gramatyczny oraz przeczytane teksty,

- ma świadomość złożonej natury języka akadyjskiego;

Umiejętności:

- rozpoznaje ok. 300 znaków pisma klinowego w grafii neo-asyryjskiej,

- rozpoznaje formy nomen i verbum,

- jest w stanie samodzielnie odczytać wybrane teksty,

- analizuje i przekłada przeczytane teksty,

- biegle posługuje się narzędziami służącymi do poznania i analizy języka akadyjskiego,

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych w języku polskim i językach obcych;

Kompetencje:

- rozumie rolę języka akadyjskiego w poznawaniu i rozumieniu świata Wschodu Starożytnego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- obecność na zajęciach,

- przygotowanie do zajęć i aktywność,

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne,

- końcowe zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Drewnowska-Rymarz
Prowadzący grup: Olga Drewnowska-Rymarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z języka akadyjskiego (poziom zaawansowany).

Pełny opis:

Czytanie prostych tekstów klinowych w grafii nowoasyryjskiej: Gilgamesz, tabl. XI, listy z Mari.

Literatura:

W. von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma 1952,

Th. Bauer, Akkadische Lesestuecke, Roma 1953;

J. Huehnergard, A Grammar of Akkadian, Atlanta, Georgia 1997,

Black/George/Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.