Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hetycki, część I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-KWS2-JHI2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język hetycki, część I
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwsza część ćwiczeń z języka hetyckiego.

Lektura i analiza gramatyczna prostych tekstów hetyckich.

Pełny opis:

Lektura preparowanych tekstów hetyckich oraz wybranych źródeł historycznych, kultowych i magicznych. Rozpoznawanie form gramatycznych w ich kontekście. Konkretne przykłady struktur gramatycznych i składniowych w języku starohetyckim i nowohetyckim.

Literatura:

1. Keilschrifttexte aus Boğazköy, Leipzig – Berlin 1916 nn.

2. Keilschrifturkunden aus Boğazköy, Berlin 1921 nn.

3. J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, Heidelberg 1960

4. H.A. Hoffner – H.C. Melchert, A Grammar of the Hittite Language, Winona Lake 2008

5. Ch. Rüster – E. Neu, Hethitisches Zeichenlexikon, Wiesbaden 1989

6. J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg 1952; 1.-2. Ergänzungshefte, Heidelberg 1957, 1961, 1966

7. J. Friedrich – A. Kammenhuber, Hethitisches Wörterbuch, 2. wyd., Heidelberg 1975 nn.

8. H.G. Güterbock – H.A. Hoffner – Th.P.J. van den Hout, The Hittite Dictionary, Chicago 1980 nn.

9. Ch. Zeilfelder, Hittite Exercise Book, Wiesbaden 2005.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o języku hetyckim (jego strukturze, historii, piśmie),

- ma świadomość złożonej natury języka hetyckiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Wschodu Starożytnego;

Umiejętności:

- rozpoznaje znaki pisma klinowego w grafii hetyckiej,

- wykazuje się podstawową znajomością języka hetyckiego,

- potrafi biegle posługiwać się pismem klinowym i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy;

Kompetencje:

- rozumie rolę języka hetyckiego w poznawaniu i rozumieniu świata starożytnego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- obecność na zajęciach,

- przygotowanie do zajęć i aktywność,

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne,

- końcowe zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kryszeń
Prowadzący grup: Adam Kryszeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.